Podaci o studentima koji su završili RAČUNARSKU TEHNIKU na Tehničkom fakultetu

Započeo Siniša Ranđić, 14.02.2010, 02:22

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Nadovezujući se na prethodnu temu - VRAĆANJE KORENIMA želim da dam svoj mali doprinos ostvarivanju ideje o povezivanju bivših studenata Tehničkog fakulteta. Koristeći Godišnjake, koji na Tehničkom fakultetu izlaze od novembra 1991. godine u malu ACCESS bazu uneo sam podatke o svim studentima koji u na Tehničkom fakultetu diplomirali u periodu od 1991 - 2009. godine (zaključno sa 30. septembrom).

Prilažem spisak studenata koji su u tom periodu diplomirali na smeru za Računarsku tehniku. Molio bih sve kolege, bivše studente RT, članove Foruma da nam dostave  (najbolje na adresu rasin@tfc.kg.ac.rs) podatke o svojim trenutnim koordinatama radi formiranja baze podataka o njihovom radnom mestu, adresi življenja i email adresi. Takođe bih zamolio kolege da zamole one bivše studente koji nisu još članovi foruma da se učlane i dostave nam pomenute informacije.