Seminari iz računarske tehnike

Započeo Siniša Ranđić, 26.07.2008, 21:54

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

26.07.2008, 21:54 Poslednja Izmena: 28.07.2008, 14:06 od rasin
Kao što sam u temi - Manifestacije pod pokroviteljstvom Laboratorije za računarske tehniku rekao pored

  • Sajta Laboratorije i
  • Dana računarstva na Tehničkom fakultetu
artikulisao sam i ideju da se na Tehničkom fakultetu vezano za oblast računarske tehnike pokuša sa pokretanjem još dve aktivnosti koje bi se realizovale kroz:

  • Održavanje stalnih seminara iz različitih oblasti račuanrske tehnike
  • Pokretanje časopsia sa tematikom iz računarske tehnike, koji bi imao za cilj da postane vodeće glasilo u ovoj oblasti u Srbiji, a za početak bi se izdavao u elektronskoj formi.
U okviru ove teme pkušaću da definišem način funkcionisanja stalnog seminara iz oblasti računarske tehnike.

U mešuvremenu sam pripremio tekst koji treba detaljnije da osvetli probelmatiku održavanja Seminara iz računarske tehnike na Tehničkom fakultetu.

vojamax87

I ovo je jedna od odličnih ideja koja bi mogla da zaživi i bude od velike koristi kako studentima tako i profesorima. Mislim da bi studentima bilo veoma značajno da  poseduju sertifikate iz odredjene oblasti koji bi im kasnije bili od koristi prilikom zapošljavanja. Sertifikati su u nekoj meri pokazatelji njihovog znanja i interesovanja u odredjenoj oblasti. Koji bi bio kriterijum za prijavu na seminar?

Siniša Ranđić

Kroz prethodno mišljenje iznesen je de facto još jedan predlog, koji je u svim ovim mnastojanjima da se na TF, kad je u pitanju računarska tehnika, podigne nivo kvaliteta, pomalo ostao po strani. Svedoci smo da se npored oficijelnih znanaja, koja se stiču kroz redovnu nastavu od studenata očekuju i znanja koja se stiču kroz razne oblike neformalnog obrazovanja, posebno kroz tzv. kurseva, nakon čega se polaznicima izdaju odgovarajući sertifikati o pohađanju odnosno pokazanom znanju. Imajući ovo na umu u narednom periodu bi trebalo izraditi strategiju održavanja ovakvih kurseva, koja bi trebalo da u cilju postizanja validnih rezultata definiše problematiku iz koje bi se kursevi održavali odnosno profil polaznika, koji bi pohađali ove kurseve.

Inače mogu preliminarno da najavim održavanje seminara iz oblasti projektovanja VLSI kola. Seminar bi trebalo da se održi početkom nove školske godine uz istovremeno predstavljanje HDL-DH vodeće srpske firme u ovoj oblasti.