Seminar iz oblasti System - on - Chip Design - a

Započeo Siniša Ranđić, 18.04.2012, 00:00

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Tehnički fakultet je konkurisao kod International Organization for Migration (IOM) za podršku u organizovanju Seminara u oblasti System - on Chip Design. Seminar bi se održao u dva termina 11. jun - 15. jun 2012. godine i 1. oktobar - 14. oktobar 2012. godine. Seminar bi se održavao na Tehničkom fakultetu, a u periodu između dva dela Seminara (15. juna - 30. septembra 2012. godine ) i nakon završetka drugog dela Seminara (15. oktobar - 31. decembar 2012. godine) polaznici Seminara biće uključeni u nastavak obuke i istraživanja korišćenjem WEB resursa http://remotefpga.com i WEB portala Laboratorije za računarsku tehniku Tehničkog fakulteta.


Seminar će držati dr Zoran Stamenković saradnik Instituta IHP GmbH (Inovations for High Performance Microelectronics) iz Frankfurta na Odri, Nemačka.


Detaljan program Seminara biće objavljen posle prihvatanja od strane sponzora Seminara - IOM.

Siniša Ranđić

21.04.2012, 15:39 #1 Poslednja Izmena: 24.04.2012, 21:30 od Siniša Ranđić
Studenti zainteresovani za učešće na Seminaru mogu da preuzmu priloženi Program.

Siniša Ranđić

Od 11. do 15. juna na Tehničkom fakultetu održane su pripreme za održavanje seminara iz oblasi System - on - Chip Design. U sklopu ovih priprema definisan je projekat pod nazivom Integrisani senzorski čvor koji će se realizovati u periodu 15. jun 30. septembar 2012. godine. Tokom Seminara koji će se održati od 1. do 15. oktobra 2012. godine polaznici će biti upoznati sa rezultatima realizacije projekta, principima Hardware/Software Codesign i SoC Design.


U prilogu je dat Izveštaj o okvirima istraživanja koja će biti realizovana u pomenutom periodu.

Siniša Ranđić

Od 1. do 5. oktobra 2012. godine u Laboratoriji za računarsku tehniku održaće se drugi deo Seminara iz oblasti System - on - Chip Design - a. Seminar će držati dr Zoran Stamenković iz Instituta IHP iz Frankfurta na Odri (Nemačka). Pozivaju se svi zainteresovani studenti računarske tehnike da se prijave za učešće na ovom Seminaru. Prijava se može izvršiti kod Siniše Ranđića ili Uroša Pešovića u Laboratoriji za računarsku tehniku.

Marko Аcović

Bilo bi dobro da se, ukoliko je moguce, snime predavanje i postuju naknadno, za sve one koji nisu u mogucnosti da prisustvuju seminaru. Posebno bi bilo dobro kad bi seminar mogao i da se prati uzivo preko Interneta. Da li je izvodljivo nesto od ova dva?

Siniša Ranđić

Sav materijal koji bude korišćen tokom trajanja Seminara biće dostupan posredstvom Foruma. Inače u okviru podrške ovom Seminaru Laboratorija za računarsku tehniku dobila je na poklon dve knjige:

     
 • Digital Systems and Application, The Computer Engineering Handbook, Second Edition, Edited by Vojin G. Oklobdžija, CRC Press, 2008
 • Digital Systems and Fabrication, The Computer Engineering Handbook, Second Edition, Edited by Vojin G. Oklobdžija, CRC Press, 2008

Marko Аcović

Jel bio neko na ovom seminaru? Kakav je sveopsti utisak? Kakav je kvalitet? Da li je i koliko zanimljiv? Da li je primenjivo kod nas? Kakav je odziv ljudi? Da li se planira neko prosirenje saradnje sa institutom IHP? Kada mozemo da ocekujemo da bude okacen materijal sa seminara?

Siniša Ranđić

09.10.2012, 07:46 #7 Poslednja Izmena: 09.10.2012, 08:37 od Siniša Ranđić
Poštovane kolege,


izvinjavam se što nisam blagovremeno napisao širu informaciju o Seminaru iz oblasti SoC Design koji je od 1. do 5. oktobra 2012. godine održan na Tehničkom fakultetu.


Ovaj Seminar je bila završna aktivnost u okviru programa MIDWEB (Migration for Development in the Western Balkans), koji se realizuje uz podršku IOM (International Organization for Migration) čije je sedište u Holandiji, koji je Tehnički fakultet zajedno realizovao sa dr Zoranom Stamenkovićem iz Instituta IHP Microelectronics iz Frankfurta na Odri iz Nemačke. U okviru pomenutog programa kolega Stamenković je u dva navrata boravio na Tehničkom fakultetu i pri tome su realizovane sledeće aktivnosti:


Jun 2012

     
 • Razmatran je definisan okvir za definisanje novog kursa na Master studijama na Tehničkom fakultetu iz oblasti projektovanja VLSI kola sa posebnim osvrtom na SoC pristup;
 • Definisan je studentski projekat u okviru koga je trebalo izvršiti projektovanje elemenata bežičnog senzorskog čvora na FPGA platformi. Tokom realizacije ovog projekta izvršen je izbor FPGA razvojnog okruženja (Microsemi Fusion) i izvršena njegova nabavka. Takođe, izvršena je integracija ARM Coretex M1 jezgra na datom razvojnom okruženju, što je prikazano u master radu studenta Dejana Projovića pod naslovom "FPGA integracija Cortex M1 procesorskog jezgra". Na konfernciji SENSIG'12 koja je od 7. do 9. septembra 2012. godine održana na Malti prezentiran je rad pod naslovom "Customized hardware platform for wireless sensor networks in agricultural applications", čiji su autori Uroš Pešović, Dejan Projović, Siniša Ranđić i Zoran Stamenković.
Oktobar 2012


     
 • Održan je Seminar iz oblasti SoC Design, koji je obuhvatio sledeće teme:

     
 • Semiconductor Device Physics and Technology
 • Electronic Design Automation
 • Integrated Circuits and Systems
 • System - on - Chip Design: Examples
Seminaru su prisustvovala šestorica studenata računarske tehnike na Tehničkom fakultetu. Oficijelna saradnja na planu realizacije MIDWEB programa biće nastavljena do kraja 2012. godine.

Na osnovu realizovanih aktivnosti tokom realizacije programa MIDWEB kao opšti zaključak može se izvesti da su ostvareni sledeći rezultati:

     
 • Naparavljen je okvir za definisanje novog kursa na Master studijama na Tehničkom fakultetu iz oblasti projektovanja VLSI kola sa posebnim naglaskom na SoC pristup;
 • Definisan je i delimično realizovan studentski projekat iz oblasti FPGA realizacije bežičnog senzorskog čvora. Očekuje se da će do kraja 2012. godine ovaj projekat u potpunosti biti realizovan;
 • Stvoreni su okviri za intenziviranje saradnje između Tehničkog fakulteta i IHP Microelectronics, što podrazumeva i uključivanje drugih institucija iz Srbije, Zapadnog Balkan, ali i zemalja EU;
 • Dogovorena je saradnja sa dr Stamenkovićem u pogledu realizacije nastave iz oblasti projektovanja VLSI kola na Master studijama na Tehničkom fakultetu na planu definisanja projektnih zadataka za studente koji bi trebalo da budu osnov za izradu Master radova iz postojećih predmeta FPGA dizajn i Projektovanje digitalnih sistema, ali i novog predmeta koji bi trebalo da bude uključen u nastavni plan u okviru predstojeće reakreditacije obrazovne delatnosti Tehničkog fakulteta.