IZRADA DIPLOMSKIH RADOVA

Započeo Siniša Ranđić, 05.08.2008, 13:42

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

05.08.2008, 13:42 Poslednja Izmena: 10.09.2010, 13:37 od rasin
Kroz neke druge tematske okvire ukazano je na potrebu i značaj dokumentovanja realizovanih poslova. Pri tome je ostavljeno za kasnija razmatranja, način i mogući standardi za izradu pomenute dokumentacije. Međutim, postoje dokumenti koji su studentima veoma važni, a to su Seminarski i Diplomski radovi. Njihova izrada može da bude važna karika u lancu obrazovanja i sticanja iskustva u izradi dokumentacije. Shodno tome korektan sadržaj, pa i forma pomenutih radova, posebno seminarskih su od velikog značaja u obuci studenata za kasniji rad u praksi sa aspekta dokumentovanja realizovanih poslova. U nastavku ove teme pokušaću da kompletirm UPUTSTVO za izradu seminarskih i diplomskih radova, koje će u principu moći da se koristi i kao TEMPLATE za pripremu rada korišćenjem MS WORD programa. - Nastaviće se ...

Siniša Ranđić

08.08.2008, 01:11 #1 Poslednja Izmena: 10.09.2010, 13:38 od rasin
Kao što sam obećao napravio sam reviziju Uputstva za izradu diplomskih radova, koju sam i u prethodnom periodu davao studentima, koji su pod mojim mentorstvom radili diplomski rad. Očekujem da studenti svojim pitanjima, primedbama i sugestijama pomognu da konačna forma ovog Uputstva bude zaista pravi vodič svakom studentu pri izradi diplomskog rada.

Marko Аcović

Jeste da sam diplomirao :), ali i dalje se ne vidi link za download uputstva.

Siniša Ranđić

09.08.2008, 01:14 #3 Poslednja Izmena: 15.09.2010, 22:33 od rasin
Izvinjavam se, jer je došlo do čisto tehničke greške. Naime zaboravio sam da "prikačim" datoteku sa Uputstvom.

Siniša Ranđić

10.09.2010, 01:03 #4 Poslednja Izmena: 22.10.2010, 00:35 od Siniša Ranđić
Da bi što je moguće više olakšao studentima izradu diplomskih radova započinjem sa revizijom Uputstva za izradu pisanog dela rada. Cilj mi je da pripremim Template koji bi trebao da omogući studentima lakšu tehničku pripremu pisanog dela diplomskog rada.

Spisak Templates koji su postavljeni na Forumu:

Moguće je da između Templates i sadržaja Uputstva za izradu diplomskog rada postoji malao neslaganje, a ono se ogleda u razlici odnosno preporuci koja je u Uputstvu data u pogledu fonta koji se koristi za pisanje podnaslova, odnosno formatiranja istih (položaja u liniji i poravnjanja). U nekoj od narednih revizija Upoutstva potrudiću se da ispravim ovo neslaganje. U principu treba se držati specifikacija koje su date u Templates, jer u tom slučaju neće biti potrebno reformatiranje datih paragrafa.


Molio bih sve koji budu koristili ove Templates da mi sugerišu probleme koje su imali pri korišćenju. Takođe bih voleo da kao povratnu informaciju dobijem i predloge za izmene u Templates, koje bi omogućile da njihovo korišćenje bude funkcionalnije i lakše. Takođe, dobrodošla je svaka sugestija i predlog u pogledu estetskih karakteristika Templates, jer je veoma važno da se konačno dobije lep izgled napisanog diplomskog rada.

Siniša Ranđić

27.10.2010, 17:03 #5 Poslednja Izmena: 02.11.2010, 23:51 od Siniša Ranđić
Tokom saradnje sa studentima u okviru izrade njihovih diplomskih radova zajedno smo se susretali sa raznim situacijama, koje su ponekad bile neprijatene i mogle da utiču na efikasnost izrade diplomskih radova. Zbog toga sam odlučio da u okviru ove teme kroz više tekstova pokušam da studentima/diplomscima ukažem na moguće probleme koji se javljaju tokom izrade diplomskih radova, a mogu se jednostavno izbeći.

Kao prvo želim da ukažem na neke administrativne stvari, koje studentima, a često i nastavnicima izgledaju nevažno, ali mogu da zagorčaju izradu diplomskog rada, posebno u završnoj fazi - odbrani diplomskog rada. Ove preporuke date su u datoteci PREPORUKE.PDF.


Kao što sam obećao nastavljam sa beleženjem nekih razmišljanja vezanih za izradu diplomskih radova studenata. Danas sam pokušao da sagledam neke praktične poteze vezane za izbor pisma, oblika slova korišćenih za pisanje i strukturiranja teksta sa aspekta korišćenja alata za pisanje, odnosno pamćenja napisanog teksta. Ove preporuke date su u datoteci PREPORUKE-NASTAVAK_1.PDF

Tekstom koji će biti postavljen, a sadržan je u datoteci PREPORUKE-NASTAVAK_2.PDF za sada završavam pisanje tekstova koji treba da pomognu studentima da efikasnije urade pisani deo svog diplomskog rada. Ovde sam dao neke sugestije u pogledu načina korišćenja Word - a za pripremu pojedinih elemnata teksta, a ukazao sam i na neke mogućnosti pripreme grafičkih sadržaja i njihovo umetanje u tekst. U principu postoji još puno detalja vezanih za pisanje diplomskog rada kojima treba posvetiti pažnju, ali mišljenja sam da ponešto treba prepustiti i samom studentu da pruži mali kreativni doprinos izgledu svog rada, ali i potrebi da samostalno otkrije neke mogućnosti Word - a i drugih programskih alata koji mogu da se koriste za pisanje. Jednostavno mora se voditi računa da će priprema različitih tekstova biti prateći elemnat tokom celog radnog veka.

marjan

Izuzetno korisno uputstvo!
Pretpostavljam da nije problem da se eventualno postavi na drugi sajt/blog i sl, uz naznaku autora??
Unix is user-friendly—it's just choosy about who its friends are.

Siniša Ranđić

27.10.2010, 21:13 #7 Poslednja Izmena: 02.11.2010, 22:12 od Siniša Ranđić
Veliki broj diplomaca, koje trenutno imam naterao me je da napišem jedan ovakav tekst sa ciljem da podsetim studente na mnoge, naoko trivijalne stvari, koje lično često i sam tako tretiram, a onda se ispostavi da u praksi to često nije slučaj. S druge strane tražiti da studenti do tančina poznaju razne pravilnike, može samo da bude kontraprodukltivno. Ako se čini da je ovaj tekst koristan dajem saglasnost da se može distribuirati bez obaveza prema meni kao autoru. S druge strane ako neko smatra da bi isti trebalo dopuniti ili izmeniti može mi poslati svoje predloge i sugestije.

Inače ja spremam još nekoliko tekstova koji bi trebalo da pomognu studentima da lakše i efikasnije rade svoje diplomske radove.

Siniša Ranđić

Pošto sam napravio prvi krug pružanja podrške studentima u izradi diplomskih radova napraviću malu rekapitulaciju onoga što mogu naći u okviru ove teme:

       
  • Uputstvo za izradu diplomskog rada - Tekst u kome su date osnovne smernice za pisanje teksta diplomskog rada
  • Preporuke - Tekstovi vezani za neke organizacione aktivnosti koje je potrebno preduzeti pri izradi diplomskih radova
  • Preporuke-Nastavak_1
  • Preporuke-Nastavak_2
Word templates za pisanje pojedinih delova diplomskog rada:
Navedeni tekstovi i uzorci mogu se preuzeti u prethodnim odgovorima u okviru ove teme.