MIPS Arhitektura

Započeo Siniša Ranđić, 04.01.2009, 23:19

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

U okviru kurseva iz Arhitekture računara na univerzitetima i visokim tehničkim školama često se izučava MIPS arhitektura[/]. Projekat familije MIPS procesora je značajno uticao na kasnije RISC arhitekture. Ovde će se dati neke važnije, aili i one zanimljive reference na ovu računarsku arhitekturu.

Oni koji hoće da ad hoc upoznaju koncept MIPS arhitekture mogu da pogledaju tekst publikovan u okviru WikipediA - e:
U okviru kursa iz predmeta System Organization and Programming na univerzitetu Cornel može se naći dosta informacija vezanih za MIPS arhitekturu, uključujući originalne tekstove firme MIPS Technologies:
Detaljne informacije o MIPS arhitekturi mogu da se nađu na WEB prezentaciji firme MIPS Technologies: