Potforumi

Arhitektura računara
(Siniša Ranđić, Uroš Pešović)

Urednik: Siniša Ranđić

poruka: 18
tema: 13

Poslednja poruka: 01.02.2013, 21:00 ARHITEKTURA RAČUNARA - R... od Siniša Ranđić

Organizacija računarskih sistema
Računarsko inženjerstvo (VI semestar) -
Siniša Ranđić, Uroš Pešović

poruka: 7
tema: 5

Poslednja poruka: 09.07.2012, 13:42 Rezultati julskog ispitn... od pesovic

Arhitektura i organizacija računara
Tehnika i informatika - Svi smerovi -
Siniša Ranđić, Uroš Pešović

poruka: 2
tema: 2

Poslednja poruka: 28.09.2010, 23:04 Rezultati ispita OKTOBAR... od Siniša Ranđić

Digitalni sistemi upravljanja
(Radojka Krneta, Aleksandar Peulić)

poruka: 0
tema: 0

Mikroprocesorski sistemi
(Aleksandar Peulić)

poruka: 0
tema: 0

Objektno orijentisano programiranje
(Vlade Urošević, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 50
tema: 12

Poslednja poruka: 01.12.2011, 20:02 Odg: Inline funkcije od Zepi

Operativni sistemi 1
(Siniša Ranđić, Željko Jovanović)

Urednici: Siniša Ranđić, Zepi

poruka: 21
tema: 16

Poslednja poruka: 11.01.2011, 11:14 Odg: [Obaveštenja] od Zepi

Operativni sistemi 2
(Siniša Ranđić, Željko Jovanović)

Urednici: Siniša Ranđić, Zepi

poruka: 24
tema: 10

Poslednja poruka: 10.06.2011, 11:07 II test OS2 - Obavestenj... od Zepi

Operativni sistemi
(Borislav Đorđević, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 16
tema: 3

Poslednja poruka: 24.06.2012, 04:38 Odg: Seminarski u BACCI-... od Asrijel

Osnovi računarske tehnike 1
(Radojka Krneta, Uroš Pešović)

poruka: 0
tema: 0

Osnovi računarske tehnike 2
(Radojka Krneta, Uroš Pešović)

poruka: 0
tema: 0

Organizacija računarskih sistema
Informacione tehnologije, Tehnika i informatika, Mehatronika - Siniša Ranđić, Uroš Pešović

poruka: 8
tema: 6

Poslednja poruka: 18.06.2013, 09:37 Ocene iy Organiyacije ra... od Siniša Ranđić

Paralelni računarski sistemi
Siniša Ranđić, Uroš Pešović

Urednik: Siniša Ranđić

poruka: 24
tema: 19

Poslednja poruka: 05.02.2012, 20:13 Rezultati ispita - PARAL... od Siniša Ranđić

Programski jezici
(Vlade Urošević, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 110
tema: 13

Poslednja poruka: 10.10.2011, 11:10 oktobar 2. Promena termi... od Zepi

PotforumiLiteratura

Računarstvo u biomedicini
(Aleksandar Peulić)

poruka: 0
tema: 0

Uvod u VLSI projektovanje
(Siniša Ranđić, Uroš Pešović)

Urednik: Siniša Ranđić

poruka: 23
tema: 20

Poslednja poruka: 22.02.2012, 00:42 Termin ispita iz Uvoda u... od pesovic

Softverski alati
(Aleksandar Peulić)

poruka: 0
tema: 0

Uvod u programiranje
(Siniša Ranđić, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 22
tema: 12

Poslednja poruka: 07.06.2013, 13:14 [Usmeni deo ispita - pre... od Zepi

Sigurnost računarskih sistema i mreža
(Borislav Đorđević, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 17
tema: 6

Poslednja poruka: 14.06.2013, 11:01 Pitanje od Miodrag

poruka: 5
tema: 4

Poslednja poruka: 09.07.2012, 15:03 Rezultati julskog ispitn... od pesovic

Internet programiranje
(Borislav Đorđević, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 3
tema: 2

Poslednja poruka: 17.10.2012, 17:21 [VEZBE] od Zepi

Softversko inženjerstvo
(Danijela Milošević, Željko Jovanović)

Urednik: Zepi

poruka: 3
tema: 2

Poslednja poruka: 26.06.2013, 12:37 [OBAVЕŠTENJA] od Zepi

poruka: 3
tema: 3

Poslednja poruka: 22.02.2016, 23:36 Rezultati testa iz PROJE... od Siniša Ranđić

Laboratorijske vežbe
Siniša Ranđić, Uroš Pešović

poruka: 0
tema: 0