Bezicna meteoroloska stanica

Započeo pesovic, 02.12.2010, 23:19

prethodna tema - sledeća tema

pesovic

02.12.2010, 23:19 Poslednja Izmena: 16.01.2011, 15:07 od pesovic
U okviru ove teme predviđena je izrada dva diplomska rada.

U okrviru prvog rada predviđena je izrada meteorološke stanice koja bi izmerene parametre (temperaturu, vlažnost vazduha, vazdušni pritisak,...) prenosila na web server putem GPRSa. Uređaj bi se sastojao od niza senzora, mikrokontrolera i GSM modema. Uređaj bi trebalo da bude napajan putem solarnog panela cime bi se obezbedila potpuna autonomija. Potrebno je napomenuti da su pomenuti segmenti rada vec rađeni u labaratoriji za računarsku tehniku tehniku i da je zadatak ovog diplomskog rada objedinjavanje ovih segmenata u funkcionalni uređaj.

Izradu ovog dela diplomskog rada započeo je student Milan Bujugić.

Drugi diplomski rad bi prikupljao parametre sa vise meteoroloških stanica i dinamički ih prikazivao korisniku (trenutne vrednosti, statistika, prikaz pomoću grafikona, prikaz na Google Maps-u..). Diplomski rad je moguće realizovati korišćenjem PHP ili Java tehnologije, gde bi se u oba slučaja koristio AJAX. Kao i kod prethodnog rada, potrebno je napomenuti da su pomenuti segmenti rada vec rađeni u labaratoriji za računarsku tehniku tehniku.