Izrada diplomskih radova u Laboratoriji za računarsku tehniku

Započeo Siniša Ranđić, 24.07.2010, 22:52

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

Tokom 2010. godine u okviru aktivnosti u Laboratoriji za računarsku tehniku diplomiralo je više studenata od kojih je najveći broj njih morao da praktično realizuje određeni uređaj ili program. Takođe pod okriljem Laboratorije u toku je izrada još nekoliko diplomskih radova, a verovatno će se tokom zimskog semestra pojaviti i novi kandidati za izradu diplomskih radova. Ovako značajan broj kandidata zahteva dosta angažovanja saradnika Laboratorije na realizaciji njihovih diplomskih radova. Pogotovu je potrebno angažovanje u početnoj fazi upoznavanja kandidata sa temom diplomskog rada i uvođenjem u njegovu praktičnu realizaciju, kao i kasnije u fazi izrade pisanog dela diplomskog rada.


Imajući na umu neke od navedenih problema ja sam napravio Uputstvo za pisanje diplomskih radova i postavio ga na ovom Forumu u Sekciji Poligon mišljenja pod temom Diplomski radovi - Nešto kao iskustvo. Navedena tema je privukla veliki broj posetilaca Foruma, što se može videti iz njihovog broja koji je pročitao tekst u okviru navedene teme. Ponovo ću i u okviru ove teme postaviti ovo Uputstvo sa željom da se kroz interakciju sa potencijalnim diplomscima, ali i onima koji su u toku izrade diplomskog rada ili su već diplomirali dođe do jednog kvalitetnog teksta kako u pogledu tehničkog izgleda tako i u pogledu sadržaja. Da bi još više olakšao pisanje diplomskih radova u narednom periodu ću pripremiti i postaviti na Forumu šablone (Template) za sve elemente pisanog dela diplomskog rada.


Da bi proces nalaženja teme  prikaldne pojedinim kandidatima pripremićemo i Upitnik za potencijalne kandidate za izradu diplomskih radova u kojima će oni trebati da iznesu ocenu svojih znanja i sklonosti prema pojedinim segmentima računarstva.


Po običaju očekuju se vaša mišljenja i sugestije po navedenim pitanjima, jer nam je cilj da iz Laboratorije za računarsku tehniku i ubuduće izlazi dosta diplomskih radova, koji će po svom kvalitetu biti još bolji od dosadašnjih.