Laboratorija za računarsku tehniku

Projekti / Nastava => Projekti studenata => PROGRAMIRANJE: Projektni zadaci i rešenja => Temu započeo: Siniša Ranđić 26.01.2017, 22:37

Naslov: Upravljanje Arduino platformom pomoću VB programa
Poruka od: Siniša Ranđić 26.01.2017, 22:37
Arduino moduli odavno su postali popularne platforme za razvoj najrazličitijih tipova uređaja. Jedan od interesantnih projekata vezan za korišćenje Arduino modula (u konkretnom slučaju radi se o Arduino UNO modulu) vezan je za njegovo povezivanje sa PC računarom preko USB interfejsa i upravljanje modulom preko programa koji se izvršava na PC računaru. U konkrenom slučaju radi se o programu pisanom u Visual BASIC - u 2010 (http://www.instructables.com/id/Using-Visual-Basic-to-control-Arduino-Uno/).
U priloženom primeru u VB programu se Arduino UNO šalje preko serijske veze podataka u obliku karaktera. Pošto se u programu koji se izvršava na Arduino modulu na osnovu vrednosti primljenog podatka izvršava željena akcija (konkretno pale se LED diode) postavlja se pitanje obima vrednosti koje se mogu proslediti, tj. broja akcija koje se mogu izvršiti na zavisno od opsega vrednosti. Polazeći od toga da se na ovaj način kao pojedinačni karakteri mogu preneti simboli iz ASCII skupa, što znači da je hipotetički maksimalan broj akcija 256. Šta raditi kada je potrebno na Arduino modulu pokrenuti veći broj akcija?
Naslov: Odg: Upravljanje Arduino platformom pomoću VB programa
Poruka od: Siniša Ranđić 29.01.2017, 20:31
U međuvremenu sam ovaj problem proširio na razvoj PC programa, koji bi radili u kohabitaciji sa Arduino modulima, korišćenjem i drugih programskih jezika.
Naslov: Odg: Upravljanje Arduino platformom pomoću VB programa
Poruka od: Siniša Ranđić 10.02.2017, 11:39
U osnovnoj verziji periferijsk uređaj (PU), koji je predmet upravljanja bio je povezan na PC računar preko LPT porta. S obzirom da današnji PC računari po pravilu više ne poseduju ovaj interfejs pristupilo se traženju alternativnog pristup, koji je podrazumevao da se ne vrše izmene u samom periferijskom uređaju. Pošto je USB interfejs postao standardni interfejs preko koga se na PC računar povezuju periferijski uređaji bilo je potrebno napraviti adapter između USB interfejsa i postojećeg periferijskog uređaja. 
Komercijalni adapteri USB - to - LPT pokazali su se nepouzdani. Zato je razmotren pristup projektovanja sopstvenog adaptera na bazi Arduino modula. Shodno tome definisana je nova struktura povezivanja PU na PC računar. Da bi ovakav sistem mogao da funkcioniše potrebno je razviti dve aplikacije:

Na trenutnom nivou realizacije razvijena je podrška za