Ponovo o izradi završnih/diplomskih/master radova

Započeo Siniša Ranđić, 12.02.2017, 18:52

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

12.02.2017, 18:52 Poslednja Izmena: 13.02.2017, 01:00 od Siniša Ranđić
Trenutno vlada mala oseka u broju diplomskih radova čijom izradom rukovodim pa mogu da napravim par osvrta na probleme koji se pri tome javljaju. O promenama uslovima u kojima se izrađuju diplomski radovi, a koji su posledica uvođenja svega onoga što smo krstili kao "Bolonja" već sam prilično detaljno pisao. Zato se neću vraćati na taj segment izrade završnih/diplomskih/master radova. Ovde ću pomenuti samo probleme vezane za jezičku stranu diplomskih radova.
Primetan je pad kvaliteta radova sa aspekta korišćenog jezika. Čini mi se da je ovo posledica korišćenja literature koja je raspoloživa na Internetu, a i sama je jezički slabijeg kvaliteta. S druge strane nekritički se koriste prevodi sa engleskog jezika dobijeni pomoću raznih online prevodilaca. Ovde do izražaja dolazi želja da se što pre završi sa izradom rada pa se u tekst unose prevodi koji nisu provereni na smislenost kako jezičkih konstrukcija, duha srpskog jezika, a često i tačnost onoga što je napisano. Takođe, tekstove su prepravile žargonske reči umesto tehničkih izraza koji su široko prihvaćeni u struci. 
Na kraju moram da kažem da mi se nekako čini da je i ovo posledica činjenice da studenti, a i mnogi nastavnici posao oko izrade diplomskih radova pokušavaju da završe preko Interneta, tj. na daljinu.