Debug remote java application

Započeo maxogm, 26.12.2010, 23:04

prethodna tema - sledeća tema

maxogm

Dodati sledece argumente kada startujete vasu Java aplikaciju, Web server ili Aplikacioni server

-Xdebug
-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=8787

U eclipse-u, napraviti novu Debug konfiguraciju:
1. create new Remote Java Application
2. odabrati source code aplikacije koju debug-ujete
3. Uneti hostname i port.