Google Closure Compiler

Započeo holodoc, 06.06.2011, 13:42

prethodna tema - sledeća tema

holodoc

Closure Compiler

Google Closure Compiler je u suštini web aplikacija za minifikaciju i obfuskaciju JavaScript koda (al' sam ga objasnio :blush:)

Minifikacija je proces uklanjanja nepotrebnog sadržaja iz koda tipa komentara, novih linija itd. dok obfuskacija menja sadržaj iz koda kraćim i kriptičnijim delovima. Oba procesa imaju za cilj smanjivanje veličine koda dok obfuskacija ima i dodatan cilj da kod učini manje čitljivim i tako onemogući korisnciima da ga menjaju ili petljaju sa njim (što naravno upornije nikad nije sprečilo da urade deobfuskaciju ako im je potrebno da menjaju originalan kod. :D).

Ono što je stvarno dobro kod ovog servisa je što omogućava i naprednije vidove analize gde je posebno dobro to što kompajler može da prepozna slučajeve opasnog korišćenja this u okviru nekog closure-a i što u realnom vremenu prikazuje kolike su uštede za različita podešavanja kompajlera (kolika je ušteda samo minifikacijom, kolika dodatnom GZ kompresijom koja može biti podešena na serveru itd.)

http://closure-compiler.appspot.com/home
<?php
abstract class Ignorance extends Stupidity implements Unavoidable 
    private function 
__construct(){
        
parent::__destruct();
    }; 

// EOF -> life.php