Problem IP kamera...

Započeo maxogm, 07.04.2008, 12:09

prethodna tema - sledeća tema

maxogm

10.04.2008, 13:02 #15 Poslednja Izmena: 10.04.2008, 13:04 od maxogm
Citat: rasin  10.04.2008, 00:13
http://community.freepascal.org:10000/bboards/message?message_id=115604&forum_id=24083

Na ovom linku a i na zvaničnom sajtu:
http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
svuda piše da morate program izvršavati kao root korisnik. Što znači jedino preostaje da postavimo da korisnik koji pristupa sa weba radi kao root...
Ali pitanje koliko je to pametno  ??? Ustvari uopšte nije pametno  :) Pretpostavljam da je ovo bilo urađeno kada je kamera radila.

holodoc

10.04.2008, 18:51 #16 Poslednja Izmena: 10.04.2008, 19:02 od holodoc
Drago nam je da vas obavestimo da je problem konačno rešen :D

Zahvaljujući samo jednoj jedinoj liniji u terminalu Linux-a mi smo izgubili nedelju dana vremena i dobili na kvalitetu sede kose  ;D

Naime, sve što smo radili je bilo okej izuzev što smo prevideli da grupi koja ima prava da pristupa paralelnom portu nismo eksplicitno dozvolili da bude korišćena od strane SetUID-ovanih korisnika. Drugim rečima, dozvolili smo lptout-programu da bude korišćen od strane ne-root korisnika ali nažalost nismo dozvolili i grupi koja predstavlja paralelni port da bude korišćen od strane SetUID-ovanih korisnika.... Bar mislimo da je tako  ::)

Dakle... Source je prikačen uz ovu poruku (lptout.c)

Postupak je sledeći.

[root@localhost ~]# cd /var/www/cgi-bin/lptout
[root@localhost lptout]# gcc -O l.c -o lpt_test
lptout.c   lptout.c~
[root@localhost lptout]# gcc -O lptout.c -o lptout
[root@localhost lptout]# chmod +s lpt
lptout     lptout.c   lptout.c~
[root@localhost lptout]# chmod +s lptout
[root@localhost lptout]# ls -o lptout
-rwsr-sr-x 1 root 7716 Apr 10 13:26 lptout*
[root@localhost lptout]#


Kada se pusti kao ne-root...

[guest@localhost guest]$ cd /var/www/cgi-bin/
[guest@localhost lptout]$ ./lptout 232
[guest@localhost lptout]$ ./lptout
Error: Wrong number of arguments. This program needs one argument which is number between 0 and 255.
[guest@localhost lptout]$


Problematična linija je bila u redu:
chmod +s lpt
Naša pretpostavka je da se ovde grupi lpt dozvoljava da njeni članovi pristupaju paralelnom portu... Kažem pretpostavljam :)
<?php
abstract class Ignorance extends Stupidity implements Unavoidable 
    private function 
__construct(){
        
parent::__destruct();
    }; 

// EOF -> life.php