Home » Informacije

Informacije

Informacije su postale jedan od najvažnijih faktora, koji određuju okvire življenja savremenog čoveka.  Pravovremena i tačna informacija može da bude presudna za dalji život. A iste takve informacije odlučuju o uspehu različitih ljudskih poduhvata. Kako kod onih sitnih poslovnih koraka. Tako i kod ozbiljnih naučno istraživačkih projekata kojima se pomeraju granice čovekovog saznanja. Informacije i njihova obrada posebno su dobile na značaju sa razvojem računarske tehnike. U tom smislu kraj dvadesetog veka obeležen je povećanim interesovanjem za studije u oblasti informacionih tehnologija. Na kraju druge decenije tekućeg veka došlo je do prave eksplozije u poslovima vezanim za informacione tehnologije.

informacije

Povećano interesovanje za studije u oblasti informacionih tehnologija zahteva nove pristupe u organizaciji i realizaciji nastave. Pored klasičnih ex katedra predavanja i štampanih udžbenika dana su nezaobilazni elektronski udžbenici i online predavanja. Zbog toga je neophodno da studenti budu upoznati sa raspoloživošću odgovarajućih materijala. Kad je obrazovanje u pitanju sve više je prisutno i tzv. neformalno obrazovanje. Koje se odvija preko predavanja koje drže ugledni stručnjaci i raznih oblasti, semniari i radionice.

Na ovoj stranici biće objavljivane informacije o predavanjima seminarama  koje će se održavati na Fakultetu. Takođe, putem ove stranice studenti će biti informisani o konkursima i mogućnosti za zapošljavanje.