Home » INFO-PANEL

INFO-PANEL

Informacioni panel nastao je izraz težnji da se studentima omogući što kvalitetnija i sveobuhvatnija informisanost o aktivnostima u Laboratoriji. Prvenstveno je bio orijentisan na informisanje studenata o rezultatima kolokvijuma i ispita. A takođe i o raspoloživosti nastavnika i saradnika čije je radno mesto u Laboratoriji za računarsku tehniku.

Informacioni panel je bio postavljen ispred Laboratorije i informacije su permanentno bile “skrolovane”. Na taj način su zainteresovani mogli da dođu do željenih podataka. Info panel je sastavni deo Portala Laboratorije tako da mu se može pristupiti i sa udaljenih lokacija. U međuvremenu korišćenje info panela se smanjilo. Jer su informacije vezane za nastavu, kolokvijume i ispete dostupne preko drugih delova Portala. Pre svega preko MOODLE platforme Laboratorije. Međutim, info panel i dalje može da bude veoma koristan za obaveštavanje studenata o dostupnosti saradnika Laboratorije. Takođe, info panel može da bude bitan faktora u informisanju studenata o radu Laboratorije, dostupnosti njenih resursa i mogućnosti da u njoj realizuju svoje projekte.

Kao informaciona platforma, koja stalno treba da se prilagođava zahtevima korisnika info panel treba da se permanentno menja. Shodno tome zainteresovani studenti mogu da ponude svoja rešenja u pogledu izgleda, ali i skupa funkcija koje bi info panel nudio korisnicima.

informacioni panel
Izgled INFO – PANELA

Preko ove stranice možete da pristupite INFORMACIONOM PANELU LABORATORIJE ZA RAČUNARSKU TEHNIKU.

Comments are closed.