Home » Istorija Laboratorije

Istorija Laboratorije

Istorija Laboratorije skoro da predstavlja i istoriju računarstva na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Laboratorija za računarsku tehniku zvanično je počela sa radom januara 2001. godine. Istraživanja na planu računarske tehnike postojala su na Tehničkom fakultetu još od 1990. godine. Istraživanja su se realizovala u okviru Računskog centra i računarske učionice. Međutim, u to vreme na Tehničkom fakultetu nije postojalo obrazovanje u oblasti računarstva. Trebalo je sačekati da se od školske 1998/99. godine počnu školovati diplomirani inženjeri elektrotehnike za računarsku tehniku. Tada se pojavila potreba i legitimni okvir za formiranje jedne ovakve laboratorije.  U kojoj bi se nastavnici i saradnici mogli baviti istraživačkim radom u oblasti računarske tehnike.

Pitali smo se – u kom pravcu se razvijati?

Kada su se stvorili uslovi za rad Laboratorije konsultovan je profesor Jozo Dujmović za savet u pogledu načina njenog funkcionisanja. On  je dao dva predloga:

  • Da laboratorija funkcioniše po jasno definisanim pravilima i u kojoj će se znati “svaki red”;
  • Da sve bude zasnovano na principu “brainstorming – a”, što je izgledalo nekako primamljivije i prihvatljivije.

Da li je pogrešeno u pogledu izbora neka drugi sude o tome. Što se imena tiče ono se jednostavno nametnulo. Ali skraćenicu CSL od Computer Science Laboratory, koja je postala naš svojevrsni zaštitni znak, dugujemo Goranu Jevremoviću. A logo, strelicu koja stremi nagore, kao što i mi stremimo novim uspesima dizajnirao je Radoslav Bjekić. Sve to je pomalo istorija Laboratorije.

U proteklom periodu Laboratorija za računarsku tehniku postala je ugledno istraživačko mesto na Tehničkom fakultetu. Otvoreno za sve koji žele da nešto nauče ili da pokažu svoje znanje i umeće. U njoj su dobrodošli, i oni koji poseduju iskustvo, a i oni koji ga nemaju. Ali osećaju da je računarska tehnika pravi izbor za njih.

A onda smo krenuli …

Već 2002. godine u okviru diplomskog rada Aleksandra Damljanovića realizovana je prva WEB prezentacija Laboratorije. Želja nam je bila da širokoj stručnoj javnosti predstavimo domete našeg naučno – istraživačkog i stručnog rada. Takođe nam je bilo važno da promovišemo znanje i inženjerske domete naših studenata, jer su oni najbolji promoteri našeg rada i stvaralaštva. I ponovo treba reći i istorija Laboratorije. 

Nažalost iz objektivnih, ali i subjektivnih razloga ova WEB prezentacija bila je teška za održavanje tako da smo 2008. godine pokušali da postavimo novu prezentaciju. I to je ostao pokušaj do današnjih dana. Imajući u vidu da je jedan od faktora uspeha “umetnost prikazivanja rezultata rada” odlučili smo da ponovo postavimo WEB prezentaciju naše laboratorije. Možda u ovom trenutku ona neće biti onakva kakvu bi želeli odnosno kakva treba da bude. Međutim, želja nam je da ono što se radi u Laboratoriji bude prikazano svim zainteresovanim i zato se izvinjavamo na nedostacima.

Kad govorimo o WEB portalu Laboratorije nikako ne smemo da zaboravimo doprinos koji je obezbeđivanju uslova za njegovo postojanje, pre svega kroz održavanje sistemske infrastrukture dao Miša Brežanac. Naravno treba naglasiti njegov doprinos i u realizaciji konkretnih projekata rađenih u Laboratoriji. Ono što je vidljivo svakom posetiocu portala to je realizovana WEB softverska podrška za kameru. 

Ovo želimo

Postavljanjem novog WEB portala želimo da javnosti predstavimo rezultate našeg rada, jer želimo da u budućnosti postignemo još više, da ostvarimo širu saradnju sa okruženjem nego do sada i da privučemo što više mladih istraživača koji će moći da daju svoj doprinos radu Laboratorije.

U Čačku, 23. jula 2012. godine

S poštovanjem
Siniša Ranđić

Iz godine u godinu – Istorija Laboratorije

istorija laboratorijePočetkom 2016. godine obeležili smo deceniju ipo rada. Ocenu da li su protekle godine bile uspešne prepustimo sudu drugih. Nama ostaje da pokušamo da budemo bolji, da ono što se ovde smišlja bude plodotvorno i na korist svima. A to možemo ostvariti samo posvećenošću poslu i upornošću. U ovoj godini intenzivirali smo aktivnosti na planu održavanja seminara iz oblasti računarstva. Sa tom praksom nameravamo da nastavimo i tokom jeseni. Takođe, posle tri godine ponovo smo organizovali Dan računarstva u okviru koga je otvorena i nova laboratorije za istraživanja u oblasti računarstva i informacionih tehnologija. U toku je intenzivna aktivnost na formiranju baze bivših studenata računarstva na Fakultetu tehničkih nauka i potrudićemo se da što više kolega koji su svoje studije završili na Fakultetu bude obuhvaćeno ovom akcijom.  Kao što se vidi ideja i želja ima dosta. Preostaje nam da budemo istrajni na njihovoj realizaciji.

U Čačku, 16. jula 2016. godine

Istorija Laboratorije – u 2017. godini

Iako to nije bio prvobitini cilj tekstovi koji se nalaze na ovoj stranici Portala Laboratorije sve više postaju svojevrsni prilozi za istoriju. Svakako da nam nedostaje više podataka o tome šta smo i kako radili početkom veka kada je Laboratorija formirana. Tada smo svi bili mlađi dinamičniji i željni da napravimo iskorake u struci i sebi i Fakultetu obezbedimo dobro mesto u računarstvu Srbije, ali i šire, kako se to uobičajeno kaže. Sa vremenom dođe do zamora materijala, potrebe da se proboji naprave i na drugim poljima i prostorima. Naravno to ne opravdava usporavanje i smanjenje obima rezultata koje postižemo.

Ipak i pored svih nedostataka ove godine smo imali nekoliko zapaženih rezultata – osvojili smo I mesto na konkursu za najbolju studentsku ideju koju je raspisala Razvojna agencija Srbije i učešće u konzorcijumu devet naučno – istraživačkih institucija iz četiri zemlje (Nemačka, Francuska Španija i Srbija) koji je učestvovao na konkursu EU u okviru programa Horizont 2020. Iako predloženi projekat nije dobio podršku Evropske komisije treba konstatovati da za Laboratoriju samo učešće u konzorcijumu eminentnih evropskih institucija predstavlja značajan uspeh. Tako se pisala istorija Laboratorije. 

U Čačku, 6. avgusta 2017. godine

II priča iz 2017. godine

Na pragu smo još jedne nove školske godine, koja će sa sobom doneti nove izazove, radost zbog postignutih rezultata, ali i suočavanje sa svim onim problemima koje istraživački rad nosi sa sobom. Pomenuh novu školsku godinu, a zaboravih da istraživački rad ne zna za letnje i zimske pauze, godišnje odmore, nove i stare školske godine. Istraživački rad je nešto što se odvija kao na traci, jer nema većeg zadovoljstva kada se vide rezultati sopstvenog rada. Kada se pominje nova školska godina u kontekstu istraživačkog rada misli se na nove generacije studenata koje bi trebalo da zamene one koji odlaze i koje bi sa sobom trebalo da donesu novu energiju i postanu nosioci progresa koji svaka visokoškolska ustanova treba da promoviše. 

U Čačku, 29. septembra 2017. godine

Istorija Laboratorije – u 2018. godini

Ušli smo u novu 2018. godinu sa lepim željama. Valjda među njima postoje i poneka želja vezana za rad Laboratorije za računarsku tehniku, pa time i aktivnosti na njenom WEB portalu. Ne bih sada o problemima, slabostima i svemu onome što nas sprečava da budemo bolji. Sada nam je važno da podignemo nivo rezltata našeg rada i javnosti pokažemo šta možemo i šta se od nas može očekivati na stručnom i naučno istraživačkom planu. U sklopu toga neophodno je računarstvo predstaviti u pravim dimenzijama i pravim sadržajima. Jer samo na taj način ćemo u godini u kojoj se obeležava 20 godina nastave iz računarske tehnike moći da kažemo da ova oblast tehnike nije slučajno dobila svoj obrazovni izraz na Fakultetu tehničkih nauka. 

U Čačku, 2. januar 2018. godine

II priča iz 2018. godine

Poštovani pošetioci Portala Laboratorije za računarsku tehniku praktično od početka njegovog postojanja nismo menjali njegov vizuelni izgled. Sada smo odlučili da naparvimo promenu. Možda ona nije najbolja, ali vredi pokušati, moguće da ta promena donese dodatno interesovanje posetilaca. 

U Čačku, 24. jula 2018. godine

III priča iz 2018. godine

Na pragu smo nove kalendarske godine. Pošto je Laboratorija za računarsku tehniku počela sa radom u januaru 2001. godine svaki novi januar praktično predstavlja i početak nove godine u radu Laboratorije. Tokom protekle godine u penziju je otišao profesor Siniša Ranđić osnivač i dugogodišnji neformalni rukovodilac Laboratorije. Na saradnicima Laboratorije, koji ostaju da rade u njoj, ostaje zadatak da održe kontinuitet u njenom radu, ali da u njen rad unesu novi duh i novi kvalitet. Sve će to biti zabeleženo kao istorija Laboratorije.

U Čačku, 24. novembra 2018. godine

Istorija Laboratorije – u 2019. godini

U tekućoj godini nastavilo se vreme mirnog življenja. A onda se u maju ponovo desilo nešto što je na svoj način obeležilo postojanje Laboratorije. Ponovo se desila poplava. A mislili smo da su takvi događaji ostali iza nas. Voda je brzo pokupljenja. Čak se itison nekako brzo osušio. A i mi nismo gunđali, kako smo to svih prethodnih poplava činili. Možda smo se navikli, pa čak pomislili da je to sastavni deo našeg rada i aktivnosti u Laboratoriji. 

II priča iz 2019. godine

U ponedeljak 8. jula naš Portal je posetio 100 hiljaditi posetilac. Moramo biti zadovoljni pogotovu što smo vidljivi samo na srpskom jeziku. U poslednjih dva meseca se trudili da naš WEB Portal sredimo i učinimo preglednijim i informativnijim. Naravno trebaće nam još dosta posla.

Istorija Laboratorije – u 2020. godini

Pre dve sedmice Laboratorija za računarsku tehniku ušla je u dvadesetu godinu svog postojanja. To znači da ćemo sledeće godine moći da obeležimo mali jubilej. Da li ćemo moći da se pohvalimo onim što smo radili, pa i uradili u te dve decenije moći će da ocene svi koji su imali priliku da se u njoj upoznaju sa mogućnostima računarstva. Dve decenije rada su i prilika da sumiramo rezultate dosadašnjih aktivnosti i napravimo projekciju budućeg rada. Možda je ova jubilarna godina šansa da konačno ustanovimo, kao tradiciju Dan računarstva Fakulteta tehničkih nauka. Više od 350 diplomiranih studenata računarstva nameću obavezu da ih bar jednom godišnje okupimo na jednom mestu.

U Čačku, 4. februara 2020. godine

Comments are closed.