Home » Katalozi

Katalozi

Katalozi
Stranica iz kataloga

Katalozi komponenata i uređaja su jedno od najvažnijih sredstava za praktično bavljenje strukom. Kad je u pitanju računarska tehnika onda su katalozi od posebnog značaja. Jer kako isprojektovati računarski uređaj ako se ne znaju karakteristike i raspored kontakata korišćenih integrisanih kola. U katalozima se nalaze informacije o naponskim nivoima sa kojima kola operišu. Takođe koji naponi napajanja se koriste. I koji su fani stavovi signala na ulazima odnosno izlazima integrisanih kola.

Osnovne komponente su u principu najvažnije za projektante uređaja i sistema. S druge strane informacije o karakteristikama, načinu funkcionisanja i načinu korišćenja gotovih uređaja, pored projektanata važne su i za krajnjeg korisnika. Zato su nam važni katalozi sa informacijama o: magnetnim diskovima, SSD diskovima, monitorima, komunikacionim uređajima, pasivnim komponentama (konektorima, prekidačima, tasterima, kablovima, …).

Katalozi u Laboratoriji

Fairchild

Linear Integrated Circuits Data Catalog

February 1973

DAHMS

Detailverkauf HANDBUCH

1980

inMOS

The Transputer Family – Product Information

1986

PHILIPS

FAST TTL Logic series

1988

IOR, International Rectifier

CONTROL INTEGRATED CIRCUITS DATABOOK

1995

SGS – THOMSON

SMART POWER Application Manual

1989

COMET Electronics

Catalog Extraction

2012 – 2013

EO Edmund Optics Europe

Optics and Optical Instruments Annual Catalog

2015

NeReLa

Katalog udaqenih laboratorijskih eksperimenata i vežbi – Sa uputstvima za upotrebu

2015

EO Edmund Optics Europe

Optics and Optical Instruments Annual Catalog

2016

NeReLa

Catalogue of Laboratory Teching Modules with Remote Experiments

2016

EO Edmund Optics Worldwide

Optics and Optical Instruments Annual Catalog

From Design to Prototype to Production

2017

EO Edmund Optics Worldwide

Optics & Technology Selection Guide

2018

EO Edmund Optics Worldwide

Imaging Optics / A Technical Resource for Imaging Solutions

2019