Home » Literatura

Literatura

Literatura - kao knjiga
Računarske knjige

Literatura, kao što su knjige, časopisi, katalozi u pisanoj ili elektronskoj formi predstavljaju bitan faktor uspešnog istraživanja. Laboratorija za računarsku tehniku raspolaže širokim spektrom literature iz  oblasti računarstva, ali i drugih oblasti elektrotehnike. Pojavom Interneta štampana literatura nekako je pomerena u drugi plan. Razloga za to ima nekoliko. Najbanalniji razlog je vezan za dostupnost tzv. piratskih verzija knjiga, udžbenika, kataloga i drugih publikacija u elektronskom obliku. Međutim, ne treba zaboraviti da Internet omogućio dostupnost najnovijih informacija. Koje kada se prezentuju u štampanom obliku ipak dolaze sa zakašnjenjem. Takođe, ne sme se zaboraviti i stalno ažuriranje informacija koje su dostupne putem Interneta. U ovoj sekciji portala prikazaćemo čime Laboratorija raspolaže, u pogledu štampane literature,  podeljeno po sledećim kategorijama:

Raspoloživa literatura

  1. Knjige

Činjenica je da knjige u štampanom obliku sve više meto ustupaju elektronskim ekvivalentima. Međutim, ako ništa drugo onda još uvek ima onih knjiga koje se ne mogu naći osim u štampanom obliku. A sadrže neprolazne informacije. Zbog toga treba da bude deo svake biblioteke.

  1. Časopisi

Radovi objavljeni u časopisima sa tzv. Impact Factor (IF) koji se kotiraju na SCi listama postali su merilo uspešnosti naučno istraživačkog rada. Naravno do takvih časopisa je teško doći, jer su im cene prilično visoke. Srećom još uvek postoje dobri časopisi koji se mogu dobiti besplatno.

  1. Katalozi

Katalozi, elektronskih komponenata i različitih vrsta uređaja uvek su bili nezaobilazni izvori informacija. Pogotovu kada je trebalo znanje pretočiti u praksu. Iako se na Internetu mogu naći odgovarajuće informacije, još uvek štampana verzija može da posluži. U Laboratoriji i dalje mogu da se nađu stari dobri katalozi Intela, Motorole, AMD, …

  1. Kopije članaka

Kopir aparati su nekadašnjim istraživačima pružali priliku da se domognu ponekad preko potrebnog štiva. Zahvaljujući tome u prilici smo da svim zainteresovanim ponudimo na korišćenje čitav niz članaka koji su odredili savremeno računarstvo. A tu se nađe i poneki referentni članak iz iz savremenog računarstva.

  1. Interesantne knjige

Na tržištu se danas može naći veliki broj knjiga koje se bave najvažnijim oblastima računarske tehnike. Ipak  među njima postoje i one koje se ističu svojim kvlaitetom. Zato nije loše ukazati na takva štiva. Jer to može da bude od značaja prvenstveno za one koji se tek upoznaju sa računarstvom.

Nekada je zaista bilo teško nabaviti knjigu, časopis, katalog i slično. Danas su tu veliki Internet prodavci. Na prvom mestu Amazon.