Home » Manifestacije » Dan računarstva

Dan računarstva

Dan računarstva 2012

Dan računarstva 2012 je zakazan za SUBOTU 17. novembar 2012. godine. Tog dana planiramo da se okupimo u 12 sati u Sali na III spratu Fakulteta i pokušamo da pitanje računarstva, sada na Fakultetu tehničkih nauka sagledamo sa raznih strana. Predlaže se sledeći program skupa koji će tom prilikom biti održan:

  1. Budućnost računarstva na Fakultetu
  2. Kakav bi trebalo da izgleda nastavni plan računartva na FTN u Čačku – prema mišljenju njegovih bivših studenata
  3. Saradnja bivših studenata računarstva sa matičnim fakultetom
  4. Osnivanje udruženja bivših studenata računarstva na TF

Svi predlozi vezani za održavanje Dana računarstva, pre svega u pogledu tema koje će biti razmatrane su dobrodošli. Pozivaju se svi bivši i sadašnji studenti računarske tehnike – računarskog inženjerstva uzmu učešće u radu skupa koji će biti upriličen povodom dana računarstva.

Dan računarstva 2016

Posle tri godine odlučeno je da se ponovo pokrene manifestacija Dan računarstva. Planirmao da se Dan računarstva ove godine održi u subotu, 28. maja 2016. godine. U toku su pripreme za njeno održavanje koje podrazumevaju:

 1. Definisanje aktivnosti koje će tog dana biti sprovedene na Fakultetu i Laboratoriji za računarsku tehniku;
 2. Obaveštavanje bivših i sadašnjih studenata računarske tehnike/računarskog inženjerstva Fakulteta tehničkih nauka o samoj manifestaciji i mogućim elementima njenog programa;
 3. Razmatranje modaliteta organizovanja studenata računarstva na Fakultetu tehničkih nauka u odgovarajuće udruženje i u skladu sa tim formiranje udruženja.

Očekuje se da bivši i sadašnji studenti, svojim predlozima i sugestijama doprinesu što boljem organizovanju i održavanju Dana računarstva 2016.

subotu 28. maja 2016. godine po treći put je održan Dan računarstva na Fakultetu tehničkih nauka. Ove godine ova manifestacija održana je u sklopu međunarodne konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju koja se svake dve godine održava na Fakultetu. Dan računarstva je zamišljen, pre svega kao skup bivših i sadašnjih studenata računarstva (računarske tehnike/računarskog inženjerstva) na Fakultetu tehničkih nauka sa ciljem da se upoznaju, a aktuelni studenti i saznaju kakve su mogućnosti zapošljavanja nakon okončanja studija, kao i šta ih čeka u neposrednoj praksi. To je i prilika da bivši studenti iznesu mišljenje šta je bilo dobro, a šta loše u njihovom obrazovanju sa aspekta struke kojom se bave. Program ovogodišnjeg skupa obuhvatio je:

 • Pozdravnu reč Dekana Fakulteta – prof. dr Nebojše Mitrovića,
 • Pozdravnu reč – prof. dr Siniše Ranđića 
 • Prikaz aktivnosti u Laboratoriji za računarsku tehniku
 • Upoznavanje studenata sa postavljanjem Upitnika na portalu Laboratorije namenjenom prijavljivanju bivših studenata računarstva radi stvaranja odgovarajuće baze. Ova baza treba da bude polazna osnova za formiranje Udruženja bivših studenata računarstva na Fakultetu tehničkih nauka
 • Obraćanje učesnika skupa
 • Otvaranje nove istraživačke laboratorije namenje računarstvu i informacionim tehnologijama

Skupu je prisustvovalo više od 30 učesnika, među kojima su bili i nastavnici i saradnici Fakulteta, ali i gosti koji nisu završili studije računarstva na Fakultetu. 

Dan računarstva
Dan računarstva 2016. godine

Dan računarstva 2017. godine

Dan računarstva 2017. godine održaće se u subotu 27. maja 2017. godine. Nažalost zbog nepredviđenih okolnosti Dan računarstva 2017 nismo mogli da organizujemo u najavljenom terminu. I pored najbolje volje protekle godine nismo uspeli da organizujemo manifestaciju Dan računarstva. Zbog toga se izvinjavamo svim onim koji su očekivali da se vidimo na Fakultetu i podsetimo šta smo to uradili na polju računarstva u prethodnih godinu dana. 

Dan računarstva 2018. godine

Ove godine imamo valjan razlog da se neizostavno okupimo i posvetimo ga računarstvu. Tačno pre dvadeset godina na tadašnjem Tehničkom fakultetu započeto je školovanje diplomiranih inženjera elektrotehnike za računarsku tehniku. Zbog toga je ova manifestacija prava prilika da se zajednički podsetimo prvih dvadeset godina računarstva na Fakultetu i kažemo kako bi valjalo da se računarstvo ovde dalje razvija. 

Nažalost ni ove godine nismo uspeli da organizujemo dan računarstva, što je mora se priznati indikativno. Pogotovu što su se ove godine navršile dve decenije od kako se na Fakultetu školuju inženjeri u oblasti računarstva. Zato da se opet ne bi izvinjavali i tražili opravdanja nećemo najavljivati novi novi Dan računartva. Informaciju ćemo objaviti tek onda kada se odnosno ako se to dogodi.

Comments are closed.