Home » Nastava » Studentski radovi » Diplomski radovi

Diplomski radovi

Diplomski radovi kao završni čin osnovnih studija, pored značaja za studente koji su ih radili od važnosti su i za nastavnike i saradnike sa kojima su tom prilikom sarađivali. Tokom postojanja i rada Laboratorije za računarsku tehniku veći broj studenata je bio u prilici da svoje diplomske radove uradi u okviru projekata koji su rađeni u Laboratoriji ili jednostavno korišćenjem njenih resursa uz stručnu pomoć saradnika Laboratorije. Pošto se takav trend nastavlja, u ovom segmentu Portala trudićemo se da studentima i drugim zainteresovanim omogućimo uvid u:

  • Tekstove urađenih diplomskih radova
  • Teme po kojima budući diplomci mogu da se prihvate izrade svojih diplomskih radova

Diplomski radovi – Uputstva i preporuke

Jednu od važnih stvari pri izradi diplomskih i završnih radova predstavljaju uputstva prema kojima studenti svoj zadatak mogu lakše da urade, što uključuje širok dijapazon poslova o kojima treba voditi računa. Na ovoj stranici potencijalni diplomci naći će uputstva kako da svoju aktivnost na izradi rada učine efikasnijom i dođu do kvalitetnog rezultata.

Uputstva i preporuke vezane za izradu diplomskih radova

Tekstovi vezani za izradu diplomskih/završnih radova
PREPORUKE [PDF] Preporuke za izradu diplomskog/završnog rada
UPUTSTVO [PDF] Uputstvo za izradu diplomskog/završnog rada
UPUTSTVO-DODATAK [PDF] Dodatak uputstvu za izradu diplomskog/završnog rada

Diplomski radovi – Ovako se radilo tokom školske 2016/2017. godine

Završila se još jedna školska godina, bar kad su u pitanju odbrane diplomskih radova. Nažalost, sve je manje diplomaca na studijskom programu računarsko inženjerstvo. Ova stranica svakako nije mesto da se otvori rasprava zašto je to tako. S druge strane opšti trend “rada na daljinu” uticao je da se sve manje radova realizuje neposredno u Laboratoriji. To je još jedan od fenomena sa kojim se suočavamo pri izradi diplomskih radova.

Ma kako to zvučalo moderno i primamljivo ima i puno nedostataka, jer se iz vida gube prednosti timskog rada, neposrednog kontakta sa nastavnicima i saradnicima. Upravo iskustva u izradi diplomskih radova treba da posluže za traženje boljih i efikasnijih pristupa obrazovnom procesu, koji treba da obezbedi sve ono što aktuelnom obrazovanju manjka. Pre svega sticanje praktičnijih znanja, upoznavanje sa prednostima timskog rada i posedovanje visokog nivoa analitičkog mišljenja i sposobnosti snalaženja u nepoznatim situacijama. U takvim uslovima raspolaganje savremenim tehničko – tehnološkim okvirima obrazovanja samo će prethodno nabrojane sposobnosti podići na jedan viši nivo. 

Čačak, 29. septembra 2017. godine

A nastavilo u školskoj 2016/2017. godini

Kod izrade diplomskih radova u Laboratoriji za računarsku tehniku došlo je do značajnog pomaka, ali kada su u pitanju studenti studijskog programa mehatronika. Tokom protekle školske godine došlo je do povećanja broja studenata mehatronike koji su u Laboratoriji radili svoj diplomski rad. A takođe najveći broj njih je uradio praktičan diplomski rad. 

Čačak, 16. decembra 2018. godine

Comments are closed.