Home » Saradnici Laboratorije

Saradnici Laboratorije

Saradnici Laboratorije su se po pravilu regrutovali iz reda nastavnika i saradnika Fakulteta, čije je stručno opredeljenje bila računarska tehnika. Posle plodonosnog rada u Laboratoriji neki od bivših saradnika nastavili su svoj rad u prestižnim kompanijama u Srbiji. U radu Laboratorije najveći doprinos su dali nastavnici i saradnici opredeljeni za bavljenje računarskim hardverom primenom računara u sistemima upravljanja. U poslednje vreme istraživanje u Laboratoriji sve obuhvata oblasti Internet programiranja, Internet of Thing uređaja, bežičnih računarskih mreža i projektovanje digitalnih sistema na VLSI principima. Shodno tome i saradnici se u pogledu svog istraživačkog rada trude da pokriju što širi spektar oblasti u okviru računarstva.

Pored nastavnika i saradnika Fakulteta, Laboratorija je sve vreme bila otvorena za sve zaintereosvane za rad u oblasti računarske tehnike. Najšira saradnja je ostvarena sa nastavnicima i saradnicima Agronomskog fakulteta. Ovakva orijentacija je motivisanim značajnim aktivnostima saradnika Laboratorije na primeni računara u poljoprivredi.

Nastavno osoblje i saradnici laboratorije

Članovi Katedre za računarsko i softversko inženjerstvo

Skorim završetkom doktorskih studija pojedinih saradnika Laboratorije stvaraju se uslovi za njeno kadrovsko širenje. Glavni cilj je povećavanje broja istraživača koji bi istraživanja u okviru svojih doktorskih studija realizovali u Laboratoriji.