Home » Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom

Privreda je uvek bila fokus prema kome su se mnoge aktivnosti Laboratorije dimenzionisale. Zato je saradnja sa privrednim subjektima od presudnog značaja za dalji uspešan istraživački i stručan rad u Laboratoriji. Saradnici Laboratorije za računarsku tehniku su tokom poslednje decenije ostvarili saradnju i sa privrednim organizacijama kao što su:saradnja sa privredom

  • Elektrovat, Čačak  – Radi se o kompaniji sa kojom Laboratorija ima jednu od najdužih saradnji. Ona se prvenstveno odvija na planu razvoja softverske podrške sistemima upravljanja koje ova kompanija realizuje. 
  • S&T, Beograd
  • HDL – DH, Beograd – Radi se o firmi koja je pionir u Srbiji u projektovanju visokointegrisanih elektronskih kola. Sa ovom firmom Laboratorija ima saradnju od svog osnivanja. Zbog nerazumevanja tadašnjeg rukovodstva Fakulteta, 2004. godine nije došlo do otvaranja kancelarije ove firme na Tehničkom fakultetu u Čačku. 
  • IMTEL Komunikacije a.d., Beograd
  • Mikroelektronika, Beograd – Firama Mikroelektronika bila je jedan od prvih donatora opreme i komponenata za razvoj specijalizovanih (embedded) sistema baziranih na mikrokontrolerima.
  • Fujitsu, Augsburg – Zahvaljujući našem bivšem studentu i doktorandu Zoranu Ebersoldu, zaposlenom u ovoj kompaniji više naših studenata je obavilo praksu u Augsburgu.
  • RT – RK, Novi Sad
  • UNO – LUX NS, Beograd – Radi se o još jednoj firmi koja je pored uspešne saradnje bila značajan donator opreme i softvera Laboratoriji. 
  • Naučno – tehnološki park Čačak – Fakultet tehničkih nauka je jedan od osnivača NTP Čačak. Od samog početka Laboratorija ima dobru saradnju sa NTP. Jednu od prvih firmi koja je delovala unutar parka osnovali studenti Fakulteta, diplomci Laboratorije za računarsku tehniku. 
  • VTool Ltd., Belgrade, Tel Aviv, Čačak – Firma VTool je početkom godine otvorila kancelariju u Čačku. U okviru te kancelarije pet studenata računarskog inženjerstva su uspešno prošli obuku za verifikaciju integrisanih kola. I sada su zaposleni u istoj firmi. 

Dosadašnja iskustva i pozitivni rezultati daju nam za pravo da očekujemo da će se saradnja sa privrednim subjektima proširiti i unaprediti.