Home » Istraživanja » Projekti » Privredna saradnja

Privredna saradnja

Paralelno sa istraživačkim radom u okviru Laboratorije realizuju se i istraživačko – razvojne aktivnosti u okviru saradnje sa privredom. Privredna aktivnost, koja se bazira na malim i srednjim preduzećima, očekuje razvojnu podršku od naučno – istraživačkih institucija. Ovaj oblik saradnje između istraživačkih i privrednih subjekata još nije zaživeo u punoj meri. Pogotovu po pitanju kreiranja novih proizvoda i usluga. Shodno tome saradnja sa privredom predstavlja veliku šansu Laboratorije za računarsku tehniku.

U narednom periodu ovaj tip aktiivnosti treba da dobije novu dimenziju. Treba očekivati značajno smanjenje sredstava koje će država izdvajati za finansiranje naučno – istraživačke delatnosti na fakultetima. Otežavajuću okolnost u realizaciji istraživačkih aktivnosti u narednom periodu predstavljaće i relativno slaba privredna aktivnost u Srbiji, pogotovu od strane domaćih firmi u čijem radu može da se nađe prostor za primenu istraživanja koja se sprovode na fakultetima odnosno sa kojima bi se moglo ući u određene razvojne projekte. Treba voditi računa da strane firme, koje investiraju u Srbiju uglavnom nisu zainteresovane za razvojno – istraživačke projekte sa domaćim istraživačima, jer imaju svoje istraživačko – razvojne centre u matičnoj zemlji.

Nove šanse u saradnji sa privredom

Određenu šansu u primeni rezultata istraživanja treba videti u saradnji sa Naučno – tehnološkim parkom “Čačak”, odnosno firmama koje svoju delatnost ostvaruju unutar ove institucije. Takođe, treba sprovoditi permanentene aktivnosti na pružanju podrške mladim preduzetnicima kroz prenošenje tehničkih rešenja, tehnoloških inovacija i usluga koje bi oni realizovali kroz svoje start – up firme.

privredna

Sektor informacionih tehnologija, kome pripada Laboratorija za računarsku tehniku pruža velike šanse kroz otvaranje ka privredi. To ne podrazumeva prosta projektna rešenja, posebno na planu razvoja softvera. Ono čemu treba stremiti su poslovna rešenja. Koja podrazumevaju gotove poslovne planove na osnovu kojih se mogu tržištu ponuditi novi proizvodi i usluge. To znači da je neophodna preorijentacija istraživanja ka poslovno orijentisanim rešenjima. Shodno tome pred saradnicima Laboratorije stoji veliki izazov, koji podrazumeva promenu načina razmišljanja. Ako u tome uspemo bićemo pioniri u saradnji nauke i privrede na novim principima.