Home » Manifestacije

Manifestacije

Manifestacije, kao što su predavanja i seminari i pored razvoja tehnologije, koja omogućava njihovu virtuelizaciju, još uvek su nezamenljive kao sredstvo razmene informacija. U proteklom periodu trudili smo se da takvi načini komunikacije sa kolegama i studentima budu zastupljeni u našem radu. Nažalost, nismo u potpunosti zadovoljni brojem seminara i predavanja koja smo do sada organizovali. U okviru Laboratorije za računarsku tehniku planira se održavanje raznih maniferstacija, kao što su:

Seminari

Jedna od važnih aktivnosti Laboratorije za računarsku tehniku predstavlja održavanje seminara i predavanja na različite teme iz oblasti računarske tehnike. Cilj ovih manifestacija je upoznavanjae nastavnika, saradnika i studenata Fakulteta sa najnovijim dostignućima na planu računarstva. Istovremeno angažujući renomirane predavače iz zemlje i inostranstva želimo da podignemo nivo saradnje sa drugim istraživačima i istraživačkim institucijama. Alternativa ovom tipu seminara i predavanja trebalo bi da budu interna predavanja nastavnika i saradnika. U okviru tih seminara i predavanja predstavili bi se rezultati aktuelnih istraživanja. Takođe, kroz ovakve manifestacije mogle bi da se predstavljaju projektne ideje oko kojih bi se posle diskusije okupljali zainteresovani istraživači.

Manifestacije

Dan računarstva

Prvi takav skup održan je 28. maja 2011. godine uz učešće više od 50 bivših i sadašnjih studenata računarske tenike na Tehničkom fakultetu.

Letnji kamp računarstva

Ova manifestacija se u Laboratoriji za računarsku tehniku održava neprekidno od 2002. godine. Krajem prošle sedmice završen je Letnji kamp računarstva 2012.

ManifestacijeObeležavanje dana vezanih za računarstvo nije samo naša specifičnost. Npr. svake godine 29. oktobar se obeležava kao Međunarodni dan Interneta (International Internet Day).

Comments are closed.