Home » IT u poljoprivredi

IT u poljoprivredi

U okviru ove stranice biće predstavljani rezultati istraživanja u okviru projektaPRIMENE INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI

Razvoj inteligentnih senzora, njihovih mreža uz mogućnost povezivanja na Internet i mrežu mobilne telefonije stvorio je široke mogućnosti za primenu elektronike, računarske tehnike i telekomunikacija u oblasti poljoprivrede. Praktično ne postoji oblast poljoprivrede u kojoj nije došlo do prodora i primene najnovijih tehnika i tehnologija. Kao i u drugim oblastima života i ovde je cilj podizanje kvaliteta poljoprivredne proizvodnje. To se može ostvariti kroz podizanje efekata zaštite biljaka i životinja, obezbeđenje kvalitetne ishrane i ostalih agro – tehničkih mera.

Primena inteligentnih senzora, čak i na udaljenim lokacijama omogućava prikupljanje bitnih podataka za praćenje uslova u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, ali i samog toka proizvodnje. Ovako prikupljeni podaci mogu se, zahvaljujući povezanosti izvora informacija na Internet, pamtiti na serverima radi dalje obrade.

poljoprivreda

Obrađeni podaci mogu dalje da se koriste za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u okviru poljoprivredne proizvodnje. Ovako postavljeni ciljevi pružaju široke mogućnosti za istraživanje na planu:

 • Razvoja senzorskih čvorova, uključujući same senzore, računarski hardver, odgovarajuću softversku podršku i komunikacioni podsistem;
 • Razvoja komunikacione infrastrukture na bazi mreže inteligentnih senzora;
 • Razvoja serverskih aplikacija za pamćenje i obradu prikupljenih podataka;
 • Distribucije informacija prema poljoprivrednim proizvođačima korišćenjem servisa Interneta i mobilne telefonije.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U Laboratoriji za računarsku tehniku organizovana istraživanja u ovoj oblasti se realizuju od 2011. godine. Deo istraživanja je realizovan u okviru Projekta TR32043 koji u okviru programa tehnološkog razvoja finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rezultati istraživanja u ovoj oblasti dati su u narednoj tabeli

Radovi objavljeni u domaćim i stranim časopisima i predstavljeni na konferencijama u zemlji i inostranstvu

 1. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Mogućnost primene bežičnih senzorskih mreža u oblasti poljoprivrede”, XV savetovanje Biotehnologiji, 26. mart 2010. Agronomski fakultet Čačak, Srbija
 2. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Web servisi u poljoprivredi”, XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak Srbija, 2011, str. 195-200
 3. RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, TANASKOVIĆ Snežana – Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u oblasti zaštite biljaka, Biljni lekar  vol. 40, br. 2-3, 2012, str. 123-132
 4. MARKOVIĆ Dušan, GLIŠIĆ Ivan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Wireless information system for frost detection in orchards, Acta Agriculturae Serbica, vol. XVIII, No. 36, pp. 179 – 186, 2012
 5. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – “Customized hardware platform for wireless sensor networks in agricultural applications”, SENSIG 2012, Malta
 6. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, GLIŠIĆ Ivan, „Wireless information system for frost detection in orchades„, Acta Agriculturae Serbica, 2013, 18(36), pp. 179 – 186
 7. MARKOVIĆ Dušan, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, VELJKOVIĆ Biljana, „Nadgledanje solarnih sistema za navodnjavanje„, Traktori i pogonske mašine, 2013, 18(3), str. 112 – 117
 8. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Praćenje intenziteta svetlosnog zračenja u biljnoj proizvodnji„, XVIII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 18(20)
 9. TANASKOVIĆ Snežana, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, MARKOVIĆ Dušan, MILENKOVIĆ Slobodan, “New possibilities for monitoring the flight phenology of raspberry cane midge Resseliella theobaldi Barnes by pheromon traps in Serbia”, IOBC/WPRS Bursa, Tukey, 2013
 10. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Mobilna aplikacija za proračun intenziteta sunčevog zračenja i njena primena u poljoprivredi„, XIX Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Januar 2014, Volume 19
 11. MARKOVIĆ Dušan, PAVLOVIĆ Radoš, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “System for monitoring microclimate conditions in greenhouse”, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105-114, ISSN 0354-9542
 12. PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, MARKOVIĆ Dušan, “SMS Shepherd”, Acta Agriculturae Serbica, vol. XIX, No. 38 (2014), str. 105-114, ISSN 0354-9542
 13. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko, „Mobilni sistem za određivanje pozicije životinja na otvorenom ruralnom području„, 59. konferencija za ETRAN 2015, Srebrno Jezero, 8. do 11. juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. RT4.6 1-6
 14. MARKOVIĆ Dušan, RAKONJAC Simeon, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Appliance of IoT in monitoring and controlling of agricultural production”, Acta Agriculturae Serbica, vol. XX, 40(2015), str.179-1861
 15. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Primena sensor web koncepta u poljoprivredi“, XX Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Vol. 20. (22), pp. 77-82, 2015.
 16. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, TANASKOVIĆ Snežana, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „IoT sistem za prenos fotografija u cilju određivanja fotosinteze kod biljaka„, XXI Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 21 (23), 11. – 12. marta 2016., str. 217 – 222
 17. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, ĐURAŠEVIĆ Slađana, KOPRIVICA Ranko, RANĐIĆ Siniša – “Sistem za praćenje kretanja grla u pašnjačkom načinu uzgoja”, Savremena poljoprivredna tehnika ISSN 0350-2953, vol. 42, broj 1, 2016. 
 18. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, RANĐIĆ Siniša, „Decision Support System for Temperature Monitoring in Beehives„, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXI, 42(2016), str. 179 – 186
 19. STAMENKOVIĆ, Zoran, RANĐIĆ, Siniša, SANTAMARIJA, Ignacio, PEŠOVIĆ, Uroš, PANIĆ, Goran, TANASKOVIĆ, Snežana, „Advanced Wireless Sensor Nodes and networks for Agricultural Applications„, TELFOR 2016, Belgrade, Serbia, 22. – 23. november 2016., Invated Paper
 20. MARKOVIĆ D., TOMIĆ D., TANASKOVIĆ S., STEVOVIĆ V., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S., „Razvoj monitoring sistema u poljoprivredi„, Zbornik radova XXII Savetovanja o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku, 10.-11. mart 2017, 22 (25): 755-760. ISBN 978-86- 87611-48- 1
 21. MARKOVIĆ D., KOPRIVICA R., VELJKOVIĆ B., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S., „Procesiranje nizova podataka u blizini senzorskih uređaja kod nadgledanja radnih delova kombajna„, Savremena poljoprivredna tehnika, 2017, 43(1): 1-6. ISSN 0350-2953
 22. MARKOVIĆ D., TOMIĆ D., STEVOVIĆ V., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S. „Mobilna aplikacija za izračunavanje količine semena za setvu„, Zbornik radova XXIII Savetovanja o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku 9.-10. mart 2018, 23: 70-75. ISBN 978-86-87611-55-9
 23. STAMENKOVIĆ, Z., RANĐIĆ, S., SANTAMARIA, I., PEŠOVIĆ, U., MARKOVIĆ, D., „Decision Support System for Plant and Crop Protection„, 41st International Spring Seminar on Electronics Technology, Zlatibor, Serbia, May 16 – 20, 2018

Realizovana tehnička rešenja

 1. Bežična agrometeorološka stanica
 2. SMS pastir
 3. Bežična senzorska mreža za praćenje mikroklimatskih parametara u plastenicima

Održane manifestacije

 1. Workshop – “Primena informacionih tehnologija u poljoprivredi

Realizacija potprojekata

 1. Agrometeorološka stanica
 2. Primena bežičnih senzorskih mreža u poljoprivredi
 3. Merač vlažnosti tla
 4. Merenje ugljen dioksida