Home » Nastava

Nastava

Saradnici Laboratorije angažovani su u izvođenju nastave na svim nivoima studija koji postoje na Fakultetu tehničkih nauka. Ova rubrika WEB portala Laboratorije posvećena predstavljanju nastave u oblasti računarstva.  Cilj je da se budući studenti upoznaju sa strukturom računarskog obrazovanja na Fakultetu na svim nivoima studija. Takođe, ovde će biti predstavljeni i studentski radovi, koje oni u okviru Laboratorije budu uradili tokom studija. Deo ovih ideja realizuje preko Foruma Laboratorije za računarsku tehniku i Moodle portala Laboratorije. Nastava iz računarske tehnike se izvodi na sva tri nivoa studija: osnovnim, master i doktorskim studijama.

Nastavni planovi u oblasti računarskog inženjerstva se mogu naći na odgovarajućim WEB stranicama WEB prezentacije Fakulteta tehničkih nauka:

nastava - amfiteatar
Nastava u Velikom amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka