Home » Nastava

Nastava

Saradnici Laboratorije angažovani su u izvođenju nastave na svim nivoima studija koji postoje na Fakultetu tehničkih nauka. Ova rubrika WEB portala Laboratorije posvećena je predstavljanju nastave u oblasti računarstva.  Cilj je da se budući studenti upoznaju sa strukturom računarskog obrazovanja na Fakultetu na svim nivoima studija. Takođe, ovde će biti predstavljeni i studentski radovi, koje oni u okviru Laboratorije budu uradili tokom studija. Deo ovih ideja realizuje preko Foruma Laboratorije za računarsku tehniku i Moodle portala Laboratorije. Nastava iz računarske tehnike se izvodi na sva tri nivoa studija: osnovnim, master i doktorskim studijama.

Nastavni planovi u oblasti računarskog inženjerstva se mogu naći na odgovarajućim WEB stranicama WEB prezentacije Fakulteta tehničkih nauka:

nastava
Studenti u Velikom amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka

Savremeno visokoškolsko obrazovanje u značajnoj meri se razlikuje od istog takvog obrazovanja koje se praktikovalo na kraju prošlog veka. Veoma brze promene koje se dešavaju u računarskoj tehnici, posebno sa aspekta tehnologije zahtevaju odgovarajuće izmene u pristupu prenošenja znanja. Prvenstveno, nastava mora da bude više orijentisana na sticanju znanja kroz praktične primere vezane za izučavanu oblast. Pri tome primeri moraju da odražavaju promene koje se dešavaju na svim nivoima struke, počev od koncepcijskog nivoa do neposredne primene.