Home » Nastava » Studentski radovi

Studentski radovi

Na ovoj stranici biće predstavljeni zanimljivi studentski radovi urađeni u okviru Laboratorije za računarsku tehnikuLaboratorije za računarstvo i informacione tehnologije.

Studentski radovi – Studentski istraživački projekti

studentski radoviStručni i istraživački projekti, u okviru savremenog visokoškolskog obrazovanja predstavljaju važan aspekt aktivnosti studenata. Radi se o prilici da se kroz praktična rešenja provere stečena teorijska znanja. Učešće u realizaciji praktičnih projekata studentima omogućava sticanje radne sigurnosti i ospobljavanje za brzo ukljičivanje u radne aktivnosti po okončanju studija. Istovremeno realizacija projekata tokom studija predstavlja jedinstvenu priliku da se identifikuju studenti koji imaju sklonost ka istraživačkom radu. Na taj način će se stvoriti uslovi za regrutovanje istraživačkog podmlatka i obezbeđivanje kontinuiteta u obezbeđivanju studenata na doktorskim studijama. 

U Laboratoriji za računarsku tehniku studenti imaju priliku da svoje diplomske i master radove realizuju u okviru praktičnih projekata koji se ovde realizuju. Najveći broj diplomskih radova je vezan za projekte koji se odnose na:

  • Primenu računara u sistemima upravljanja;
  • Razvoj inteligentnih senzora i odgovarajućih senzorskih mreža;
  • Razvoj uređaja na bazi IoT (Internet of Things) koncepta.

U poslednje dve godine određeni broj studenta pokazao je interesovanje za izradu radova iz oblasti paralelnih računarskih sistema. Zahvaljujući tome u Laboratoriji je razvijen računarski klaster baziran na četiri Raspberry Pi 3 modula i MPI softverskog koncepta paralelizma.

Comments are closed.