Home » Nedelja otvorenih podataka 2019

Nedelja otvorenih podataka 2019

Članovi Laboratorije za računarsku tehniku Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, održali su 5. i 6. aprila 2019. godine dvodnevnu radionicu u okviru Nedelje otvorenih podataka pod nazivom ’’Vizuelizacija i analiza podataka o zagađenosti vazduha u Srbiji primenom programskog paketa Rstudio’’. Radionica na temu primene otvorenih podataka realizovana je u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti’’. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Radionica je prvi put održana u okviru Nedelje otvorenih podataka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Radionica je bila namenjena studentima i svim zainteresovanim sugrađanima.

sa seminara - otvoreni podaci Sa seminara - otvoreni podaci

Prvog dana dvodnevne radionice prisutni su imali priliku da saznaju nešto više o zagađenosti vazduha i parametrima koji se prate u Moravičkom okrugu. Zatim su se upoznali sa značajem otvorenih podataka i sintaksom programskog jezika R. Drugog dana radionice prisutni su se kroz praktične vežbe upoznali kako se otvoreni podaci obrađuju i vizuelizuju u programskom jeziku R. Na kraju radionice obrađene podatke za lokacije Čačak i Novi Sad urađena je grafička analiza podataka sa ciljem izdvajanje znanja iz postojećih podataka

Radionica je podržana od strane Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Serbia Digital Week, Kancelarije za IT i eUpravu, Svetske banke, Britanske ambasade u Beogradu i UKaid.

Zainteresovani mogu prezueti materijale sa održane radionice na temu „Analiza i vizuelizacija podataka o zagađenosti vazduha na teritoriji Srbije korišćenjem programskog paketa RStudio“.

Prezentacija: Pristup otvorenim podacima

Prezentacija: Uvod u programski jezik R

Prezentacija: Obrada podataka

Prezentacija: Vizuelizacija podataka

Prezentacija:  Analiza podataka o kvalitetu vazduha

Na WEB portalu SEPA mogu se preuzeti skupovi podataka u CSV formatu o kvalitetu vazduha sa mernih stanica na teritoriji Republike Srbije.