Home » Lab

Lab

Priču o Laboratoriji za računarsku tehniku ili popularno CSLab nemoguće je ispričati bez osvrta na instituciju u čijem je okrilju nastala.

O Čačku

Rajska bašta, kako je pitomu čačansku kotlinu nazvao znameniti srednjovekovni putopisac, s pravom se može smatrati jednim od školskih centara u našoj zemlji. Vraćajući se u blisku i dalju prošlost naći će se mnogobrojna svedočanstva o razvoju kulture i pismenosti na ovim prostorima. U neposrednoj blizini Čačka nalazi se kompleks ovčarsko – kablarskih manastira poznatih po prepisivačkoj školi koja će iznedriti na daleko čuveno Nikoljsko jevanđelje. Od škola, a mnoge su proslavile više od sto godina svakako treba pomenuti čačansku Gimnaziju, jednu od najstarijih škola tog tipa u Srbiji. Ona će 2012. godine proslaviti 175 godina postojanja. Zahvaljujući bogatom istorijskom nasleđu u oblasti kulture i obrazovanja ne predstavlja iznenađenje što je Čačak u drugoj polovini XX veka postao i fakultetski grad.

cslab
Panorama Čačka

Danas u Čačku postoje dva fakulteta (Tehnički i Agronomski) i jedna visoka (Visoka tehnička škola strukovnih studija) škola. Ovo je kratka priča o TEHNIČKOM FAKULTETU.

“Pred svima nama samo je jedan put:
nije ga teško naći, ali je veoma teško
održati se na njemu”
Ostrovski

Tehnički fakultet – O nama

Osnovani smo kao Pedagoško – tehnički fakultet sa zadatkom da školujemo profesore mašinstva, elektrotehnike i tehničkog obrazovanja. Fakultet je svečano otvoren 8. novembra, a redovna nastava je započela 10. novembra 1975. godine. Fakultet je 1982. godine proširio svoju delatnost školovanjem diplomiranih inženjera mašinstva i elektrotehnike. Od 1986. godine Fakultet nosi sadašnji naziv Tehnički fakultet i školuje:

  • diplomirane inženjere elektrotehnike za industrijsku energetiku,
  • diplomirane inženjere elektrotehnike za elektroenergetske sisteme,
  • profesore opštetehničkog obrazovanja.

Uočavajući značaj računarstva i informatike i njihove sprege sa drugim oblastima tehnike u 90 – tim godinama prošlog veka na Tehničkom fakultetu se uvode nove nastavne grupe. Od školske 1992/93. godine na Fakultetu se školuju diplomirani inženjeri elektrotehnike za mehatroniku i profesori osnova tehnike i informatike. Ovaj oslonac na računarstvo i informatiku doći će do izražaja u školskoj 1998/99. godini. Tada je uveden nastavni smer na kome su se školovali diplomirani inženjeri elektrotehnike za računarsku tehniku. Te iste školske godine uvode se i studije za školovanje diplomiranih inženjera industrijskog menadžmenta. Bilo je to rezultat svesti da okruženju trebaju i stručnjaci sposobni da se uhvate u koštac sa izazovima novog poslovnog ambijenta u našoj zemlji.

Uslovi za rad

Paralelno sa obrazovnom delatnošću na Tehničkom fakultetu se odvija i intenzivna naučno – istraživačka delatnost. Ona je kulminirala odbranama većeg broja magistarskih i doktorskih teza. Fakultet je tokom svog postojanja ostvario plodnu saradnju sa mnogim domaćim i inostranim institucijama iz domena nauke i privrede. Posebno treba naglasiti dugogodišnju saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti u oblasti savremenih materijala.

Od 1982. godine Fakultet radi u savremenom objektu koji u najvećoj meri obezbeđuje dobre uslove za realizaciju svih aktivnosti. Zgrada se nalazi u neposrednom okruženju objekata studentskog standarda, ali i drugih obrazovnih (Agronomski fakultet, srednja, osnovna i muzička škola) i istraživačkih (Institut za voćarstvo) institucija. Na taj način u mirnom gradskom kutu formirana je svojevrsna akademska oaza, kakvih praktično nema u drugim gradovima sa visokoškolskim ustanovama.

Priču o Tehničkom fakulteta nastavljaju nove generacije njegovih studenata, realizovani projekti nastavnika i saradnika, ali i sva ona dostignuća koja ostvaruju bivši studenti na svojim radnim mestima u zemlji, ali i širom planete.

U Čačku 27. jula 2012. godine

Fakultet tehničkih nauka – Nešto kao novi početak

A onda smo na kraju 2012. godine zaključili da nam je dotadašnji naziv postao “tesan”. Pa smo još jednom promenili ime, ovoga puta u Fakultet tehničkih nauka.