Home » O studijama

O studijama

Da bi se potencijalnim, ali i aktuelnim studentima omogućilo da bolje sagledaju doktorske studije i sve aspekte ovog nivoa studija, na ovoj stranici će se davati odgovarajuće informacije.  Za početak mi se čini veoma interesantan i intrigantan tekst koji je kreiran na Computer Science Department, Carnegie Mellon University, 14 October 1987, na temu “What is Research“.

Doktorske studije – Nastavni plan doktorskih studija elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Studijski program Modul Predmet Nastavnik
1 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Savremeni materijali Primena računara pri sintezi i karakterizaciji materijala Siniša Ranđić
2 Računarska tehnika Primena računara pri sintezi i karakterizaciji materijala Siniša Ranđić
Predmeti izbornog bloka R1 Metode veštačke inteligencije Danijela Milošević, Vanja Luković
Matematika odabrana poglavlja Vera Lazarević
3 Elektromagnetika – odabrana poglavlja Jeroslav Živanić, Alenka Milovanović
Predmeti izbornog bloka R2 Specijalna elektronska merenja Slobodan Đukić
Računarska simulacija i animacija Vlade Urošević
Inteligentni sistemi Danijela Milošević
4 – 5 Odabrana poglavlja iz matematičke analize Dragan Đurčić
Odabrana poglavlja iz metrologije Alenka Milovanović
Senzorika Nebojša Mitrović
Predmeti izbornog bloka R3 Tehnike virtuelizacije Borislav Đorđević
Računarski sistemi za rad u realnom vremenu Aleksandar Peulić
Napredne tehnike za digitalnu obradu signala Radojka Krneta
Statističke metode u računarstvu Vera Lazarević
1 – 2 Odabrana poglavlja apstraktne algebre Nada Damljanović
Računarstvo u medicini Aleksandar Peulić
Predmeti izbornog bloka R4 Napredne tehnike za digitalnu obradu slike Radomir Stanković
Integrisani pristup projektovanju hardvera i softvera Siniša Ranđić
Performanse diskova i sistema datoteka Siniša Ranđić, Borislav Đorđević
4. Informacione tehnologije Integrisani pristup projektovanju hardvera i softvera Siniša Ranđić