Home » Manifestacije » Letnji kamp računarstva

Letnji kamp računarstva

Želeći da se studentima računarske tehnike na Tehničkom fakultetu pruži mogućnost da dodatno steknu praktična znanja iz oblasti za koju se školuju u Laboratorije se od 2002. godine tokom letnje pauze organizuje Letnji kamp računarstva.

LETNJI KAMP RAČUNARSTVA 2012

Ovogodišnji Letnji kamp računarstva održan je u periodu od 16. jula do 17. avgusta 2012. godine. Sagledavajući realne potrebe i mogućnosti Laboratorije za računarsku tehniku i odziv studenata plan rada ovogodišnjeg Kampa sadržavao je sledeće elemente:

  • Postavljanje novog WEB portala Laboratorije;
  • Razmatranje mogućnosti primene inteligentnih senzora u različitim oblastima ljudske delatnosti;
  • Razvoj WEB aplikacija;
  • Uvod u projektovanje digitalnih sistema na bazi FPGA kola.
Pored toga jedan od ciljeva Kampa je bio i upoznavanje polaznika Kampa sa elementima metodologije istraživačkog rada, tehnologijom rešavanja problema u oblasti računarske tehnike i potrebi i načinu dokumentovanja odgovarajućih projekata.
Definisani plan rada je u najvećoj meri realizovan, a neki rezultati su već sada vidljivi, kao što je npr. izgled i sadržaj ove WEB prezentacije rada Laboratorije za računarsku tehniku. Ostali rezultati, ostvareni tokom rada Kampa biće prikazani kroz odgovarajuće publikacije vezane za realizaciju dogovarajućih projekata.

LETNJI KAMP RAČUNARSTVA 2013

Ovogodišnji Letnji kamp računarstva počinje sa radom 15. jula 2013. godine. Predviđeno je da traje do 16. avgusta 2013. godine. Zainteresovani studenti, bez obzira da ll su se preliminarno prijavili za učešće u radu Kampa mogu se uključiti u rad Kampa.Za prvi radni dan predviđeno je upoznavanje polaznika Kampa sa projektima koji se realizuju u okviru Laboratorije za računarsku tehniku, planom rada Kampa i poslovima koji ih očekuju tokom trajanja Kampa. Takođe, predviđeno je puštanje u rad preliminarne verzije sistema INFO-PANEL namenjenog obavešavanju studenata o aktuelnim dešavanjima vezanim za rad Laboratorije, kao i komunikaciju sa studentima sa aspekta obaveštavanja o toku nastave i rezultatima ispita iz predmeta koje izvode saradnici Laboratorije. Ponedeljak, 15. jul 2013. godine Kao što je bilo i planirano ovogodišnje Letnji kamp računarstva u Laboratoriji za računarsku tehniku počeo je sa radom. Za sada u radu Kampa učestvuju tri studenta III godine računarskog inženjerstva. Kao prvi radni zadatak postavljeno je puštanje u probni rad INFO – PANEL -a Laboratorije. Informacije koje pruža Panel mogu se pratiti preko monitora postavljenog ispred Laboratorije.

LETNJI KAMP RAČUNARSTVA 2014

Letnji kamp računarstva 2014 trajaće od 14. jula do 15. avgusta 2014. godine. Nažalost zbog nezaintersovanosti studenata ovogodišnji Kamp računarstva nije održan.

LETNJI KAMP RAČUNARSTVA 2015

Ovogodišnji Letnji kamp računarstva biće održan tokom jula i avgusta. Tačno vreme i tematika Kampa biće definisane u skladu sa interesovanjem studenata. Nažalost zbog nezaintersovanosti studenata ovogodišnji Kamp računarstva nije održan.

LETNJI KAMP RAČUNARSTVA 2016   

Imajući u vidu nezainteresovanost studenta protekle dve godine za učešće u radu Kampa računarstva primorani smo da razmotrimo svrsishodnost održavanja ovakve manifestacije, ali i da pokušamo da nađemo bolju formu njenog održavanja sa ciljem pružanja mogućnosti da studenti steknu viši nivo praktičnih znanja iz struke.

Ipak da se ne bi pomislilo da smo “digli ruke” od jedne važne aktivnosti Laboratorije svi koji budu imali vremena ili ne budu znali “šta će sa sobom” pokucajte na vrata Laboratorije bićemo ovde i tokom letnje pauze. Imaće šta da se radi i to krajnje interesantno!

“Letnja pauza” zvanično je počela 18. jula 2016. godine. Međutim, u prethodnoj sedmici bilo je dovoljno zaostalih obaveza tako da se u Laboratoriji radilo normalno. Već od 25. jula svi zaintersovani mogu da dođu u Laboratoriju. 

ŠTA POSLE LETNJEG KAMPA RAČUNARSTVA?

Kao što je rečeno Letnji kamp računarstva bio je koncipiran kao način proširivanja praktičnih znanja studenata računarske tehnike. Nažalost čitav splet okolnosti uticao je da ova aktivnost studenata, koja se odvijala tokom letnje pauze, polako je zamrla. Jedan od bitnih uzroka je i činjenica da je aktuelnom organizacijom nastave i ispitnih rokova letnja pauza skrtaćena na jedan mesec. S obzirom na napornu školsku godinu studenti jedva čekaju taj period da bi napravili predaha, pre nego se vrate standardnim obavezama. S druge strane koncept nastave i očekivanja privrede u pogledu praktičnih znanja kojima svršeni studenti raspolažu nalažu da se posveti ozbiljna pažnja obezbeđivanju uslova da studenti tokom studija stiču što više praktičnih znanja. I to pre svega na planu direktnog učešća u rešavanju praktičnih prpoblema. 

S obzirom da uskoro predstoji akreditacija obrazovne delatnosti neophodno je da se u nastavnom planu predvide obavezni časovi praktične nastave u okviru kojih bi studenti rešavali praktične probleme kakvi se sreću u konkretnim poslovima u struci. 

letnji kamp

Comments are closed.