Home » Nastava » Osnovne studije

Osnovne studije

Osnovne studije iz oblasti računarske tehnike uvedene u obrazovnu delatnost Tehničkog fakultet u Čačku školske 1998/99. godine. Prethodno, na Fakultetu su se uspešno školovali diplomirani inženjeri elektrotehnike, više od decenije. To je stvorilo uslove za kvalitativni iskorak i svršenim srednjoškolcima ponudi mogućnost sticanja zvanja diplomiranog inženjera iz računarske tehnike. Prvim nastavnim planom, prve dve godine studija na elektrotehničkom odseku su bile zajedničke. Nakon toga studenti su nastavljali studije na smerovima za koje su se odlučili prilikom upisa na Fakultet:

  • Elektroenergetika
  • Računarska tehnika

Razvoj nastave računarstva

Prva velika izmena u nastavi računarstva na Tehničkom fakultetu desila se 2005. godine. Idući u susret novom Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005. godine studije su skraćene na 8 semestara. U nastavni program su uključeni predmeti koji su bolje odražavali stanje u računarstvu. Takođe, svi predmeti su bili jednosemetralni. Novim Zakonom uveden je instrument akreditacije obrazovne delatnosti na svakih pet godina. Shodno tome Fakultet je bio obavezan da akredituje obrazovni segment svoje delatnosti. To je podrazumevalo akreditaciju i obrazovanja u oblasti računarstva. Shodno tome studije računarstva su u proteklom periodu dva puta akreditovane – 2009. i 2014. godine. i nastava se izvodila u okviru studijskog programa Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – modul Računarsko inženjerstvo. Novim Zakonom o visokom obrazovanju iz 2018. godine akreditacioni period produžen je na sedam godina. Zbog toga je započeta izrada novog studijskog programa Računarsko i softversko inženjerstvo koji je uspešno akreditovan od 2021. godine.  Raspored predmeta po godinama studija može se videti na stranici Osnovne akademske studije – Računarsko i softversko inženjerstvo

osnovne studije - zgrada
Zgrada Fakulteta tehničkih nauka u Čačku

Comments are closed.