Home » Oprema

Oprema

Laboratorija za računarsku tehniku opremljena je širokim spektrom računarske i druge istraživačke opreme. Raspoloživa oprema je prvenstveno namenjena istraživačkoj delatnosti. Ali se koristi i za realizaciju studentskih projekata u koviru diplomskih i master radova.

Računari i računarska oprema

 1. Server – Glavni WEB Server – CentosOS Linux – Na serveru se nalazi WEB Portal Laboratorije za računarsku tehniku.
 2. Server – Aplikacioni WEB Server – CentOS Linux – Server je namenjen za postavljanje aplikacija koje se realizuju u Laboratoriji. Takođe, na serveru svoje aplikacije mogu da postavljaju studenti u okviru izrade svojih projekata, diplomskih i master radova.
 3. Server – Aplikacioni WEB Server – Windows Server 2012 – Server je namenjen za postavljanje aplikacija koje se razvijaju u .NET tehnologiji.
 4. Radne stanice – Računari koji se koriste kao radne stanice spadaju u klasu savremenih PC desktop računara. Raspolažu procesorima Intel i5 i i7 Core sa minimalno 8GB operativne memorije. Svi računari pored HDD imaju i spoljašnje memorije na nazi SSD tehnologije.
Računarska oprema
Radna stanica

Razvojni sistemi

Jedan od važnih aspekata istraživanja u Laboratoriji podrazumeva i razvoj uređaja na bazi mikroprocesora i mikrokontrolera. Takođe, u Laboratoriji se radi i na razvoju digitalnih sistema na bazi FPGA (Field Programmable Gate Array) kola. Da bi se taj posao efikasno realizovao u Laboratoriji postoji čitav niz razvojnih sistema za tu namenu.

 1. Razvojni sistemi za Microchip i ARM Cortex Mx mikrokontrolere
 2. Bežični senzorski čvorovi Microchip PICDEMZ
 3. FPGA razvojni sistemi Xilinx, Altera i Microsemi (Actel)
Istraživačka oprema - FPGA ploča
Razvojni sistem

Merno – akvizicioni moduli

Važan segment delatnosti Laboratorije odnosi se na primenu računara u sistemima upravljanja. Za podršku razvoju sopstevenih rešenja na tom polju neophodno je posedovati i gotove merne i akvizicione uređaje.

 1. Merno-akviziocioni uređaji proizvođača National Instruments i Advantech

Komunikacioni uređaji i oprema

Komunikacioni uređaji imaju dvostruku ulogu u Laboratoriji. Kao prvo neophodni su za izgradnju mrežne infrastrukture u okviru CSLNet lokalne računarske mreže. A takođe kao elementi za realizaciju komunikacionih mreža u okviru istraživanja koja se sprovode u Laboratoroiji.

 1. Mrežni uređaji (ruter, switch, print server, Wi-Fi access point)
 2. Telit GPRS i GPS komunikacioni moduli
 3. Quectel GSM/GPRS i GPS moduli

Uređaji realizovani u Laboratoriji tokom istraživačkih aktivnosti

Deo uređaja koji se koriste u Laboratoriji realizovan je u okviru istraživačkih projekata.

 1. Simulator solarnog zračenja
 2. Uređaj za izradu štampanih pločica
 3. Lemna stanica
 4. IoT uređaji za primenu u poljoprivredi
  1. Bežična agrometeorološka stanica