Home » Odbranjeni diplomski radovi

Odbranjeni diplomski radovi

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u obavezi su da na kraju osmog semestra urade diplomski rad. Odbranjeni radovi predstavljaju rekapitulaciju prethodnog četvorogodišnjeg rada. I predstavljaju indikator stečenih znanja iz oblasti računarske tehnike.

Datum Student Studijski program Predmet Naslov rada Mentor

Školska 2013/2014. godina

1.  5. novembar 2013. Gavrilović Srđan Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Prikaz arhitekture Intel x86 procesora 
2. 19. novembar 2013. Bogićević Boban Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Mrežna integracija inteligentnih senzora
3. 26. novembar 2013. Tripković Dubravka Računarska tehnika Operativni sistemi ANDROID operativni sistem
4. 28. novembar 2013. Pavlović Ivan Tehnika i informatika – inženjer informatike Arhitektura i organizacija računara Razvoj aplikacija u iOS operativnom sistemu
5. 29. novembar 2013. Ilišković Miloš Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Računarska podrška razvoju informacionog sistema
6. 5. decembar 2013. Gavrilović Marko Računarska tehnika Operativni sistemi I GSM komunikacioni podsistem
7. 17. decembar 2013. Dodić Miloš Računarska tehnika Paralelni računarski sistemi CUDA tehnologija i paralelno procesiranje
8. 20. decembar 2013. Miletić Ivan Računarska tehnika Paralelni računarski sistemi Komunikacioni sistemi u realnom vremenu
9. 24. decembar 2013. Radošević Nikola Računarska tehnika Paralelni računarski sistemi Primena CUDA tehnologije
10. 26. decembar 2013. Savić Dejan Mehatronika Projektovanje digitalnih sistema Arhitektura i programiranje PLC kontrolera
11. 17. januar 2014. Vasiljević Goran Računarska tehnika Arhitektura računara II Povezivanje inteligentnih senzora
12. 7. februar 2014. Milošević Dragan Računarska tehnika Operativni sistemi Mrežne karakteristike operativnih sistema
13. 18. februar 2014. Marić Nenad Računarska tehnika Operativni sistemi I Virtuelizacija servera
14. 18. mart 2014. Janić Filip Informacione tehnologije Oraganizacija računarskih sistema Prikaz arhitekture MIPS procesora
15. 27. mart 2014. Rakić Bojan Računarska tehnika Analiza performansi računara Poređenje RAID – 5 i RAID 1+0
16. 22. maj 2014. Žunković Srđan Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Primena bežičnih mreža u sistemu Interneta
17. 6. jun 2014. Trifunović Miloš Mehatronika Projektovanje digitalnih sistema Sistem za upravljanje pokretnim objektima
18. 9. jun 2014. Vrljanović Bojan Računarska tehnika Analiza performansi računara Određivanje korelacije parametara sistema za fotonaponsko napajanje i atmosferskih parametara
19. 13. jun 2014. Nikolić Dejan Tehnika i informatika – Profesor Arhitektura i organizacija računara Organizacija savremenih mikroprocesora
20. 30. jun 2014. Banjanac Nemanja Računarska tehnika Organizacija računarskih sistema CAN mreže
21. 4. jul 2014. Verbić Stefan Informacione tehnologije Oraganizacija računarskih sistema Memorijski podsistem računara
22. 27. septembra 2014. Končar Miloš Računarska tehnika Organizacija računarskih sistema Računarska podrška za pružni komunikacioni sistem
23. 29. septembar 2014. Mijailović Sanja Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Matične ploće personalnih računara
24. 29. septembar 2014. Novaković Jasna Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Trendovi u razvoju štampača
25. 29. septembar 2014. Milićević Marko Informacione tehnologije Oraganizacija računarskih sistema Simulacija instrukcija TFaComin procesora

Školska 2014/2015. godina

1. 14. oktobar 2014. Vučetić Milan Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Osnovne karakteristike Intel – ove x86 arhitekture
2. 19. novembar 2014. Bojanić Branka Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Spoljašnje memorije na bazi poluprovodničkih materijala
3. 2. decembar 2014. Ristivojević Miodrag Računarska tehnika Arhitektura računara II Arhitektura sistema za procenu insolacije
4. 23. decembar 2014. Lazarević Marija Računarska tehnika Zaštita računarskih sistema Problemi zaštite informacija kod mobilnih uređaja
5. 23. decembar 2014. Bogdanović Marija Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Karakteristike grafičkih procesora
6. 18. decembar 2014. Stupar Života Računarska tehnika Arhitektura i organizacija računara Poređenje x86 i x86/64 arhitektura
7. 26. decembar 2014. Milošević Vladimir Računarska tehnika Arhitektura računara I Arhitektura i performanse ARM Cortex – M Mikrokontrolera
8. 26. januar 2015. Likić Jovica Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Mikrokontrolerski sistem za bezkontaktno merenje temperature
9. 5. februar 2015. Štavljanin Nikola Računarsko inženjerstvo Arhitektura računara Protočni paralelizam kod računara
10. 6. februar 2015 Tripković Dejan Računarska tehnika Arhitektura i organizacija računara Radio interfejs GSM sistema mobilne telefonije
11. 24. mart 2015. Petrić Jelica Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Spoljašnje memorije na bazi optičkih efekata
12. 13. februar 2015. Tomić Vladimir Računarska tehnika Arhitektura i organizacija računara Optički komunikacioni sistemi
13. 19. februar 2015. Vesović Milan Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Arhitektura ARM procesora
14. 24. april 2015. Kunarac Miloš Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Java Server Faces
15. 28. maj 2015. Žarković Slađana Računarska tehnika Operativni sistemi Operativni sistemi mobilnih uređaja
16. 15. jun 2015. Pajić Petar Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Sockets i Atmosphere Framework
17. 16. jun 2015. Krstić Boris Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Senzori kod digitalnih fotoaparata
18. 22. jun 2015. Jović Milan Računarsko inženjerstvo Arhitektura računara Nanoračunari
19. 16. jul 2015. Debeljak Aleksandar Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Pravci razvoja grafičkih procesora
20. 22. septembar 2015. Sekulić Marko Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Primena senzora zvuka u sistemima upravljanja
21. 24. septembar 2015. Gudović Marijana Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Generisanje analognih signala pomoću mikrokontrolera
22. 28. septembar 2015. Baković Aleksandar Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Aplikativne mogućnosti mikromedia + for STM32 ARM platforme
23. 28. septembar 2015. Ćeranić Aleksandra Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računara Principi merenja performansi procesora
24. 28. septembar 2015. Ilišković Miloš Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računara Računarska podrška razvoju informacionog sistema
25. 29. septembar 2015. Čkrebo Stefan Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Detakcija objekata u grafičkom prikazu
26. 29. septembar 2015. Radovanović Mišo Računarsko inženjerstvo
27. 29. septembar 2015. Stefanović Ivan Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Problemi ultrazvučnog merenja rastojanja
28. 29. septembar 2015. Stojanović Aleksandar Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Uređaj na bazi kapacitivnog senzora
29. 29. septembar 2015. Vučković Pavle Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Identifikacija ambijentalnih uslova
30. 30. septembra 2015. Milovanović Nikola Informacione tehnologije Arhitektura računara Karakteristike USB interfejsa

Školska 2015/2016. godina

1. 14. oktobra 2015. Milan Vučetić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema
2. 15. oktobar 2015. Jelenić Marijana Informacione tehnologije Pouzdanost i performanse računarskih sistema Principi merenja performansi memorije
3. 15. oktobar 2015. Đorđe Adžemović Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema
4. 15. oktobar 2015. Milićević Marko Informacione tehnologije Arhtektura računara Simulacija instrukcija TFCaComin procesora
5. 28. novembar 2015. Bojan Bogićević Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Razvoj ulaznih uređaja kod računara
6. 4. februar 2016. Ristić Sandra Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Novi pristupi u računarstvu – ARDUINO platforme
7. 10. mart 2016. Mihailo Grujičić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Pregled karakteristika grafičkih adaptera sa aspekta primene
8. 22. mart 2016. Beloica Dušan Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi ARDUINO upravljačka platforma
9. 14. april 2016. Šaponjić Branko Računarska tehnika Paralelni računarski sistemi Sistem za identifikaciju objekata korišćenjem BAR kod tehnologije 
10. 15. april 2016. Marković Radoljub Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Razvoj ANDROID aplikacija – WIBRODROID
11. 15. april 2016. Bačević Ranko Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Klijent – server informacioni sistem za merenje vibro – udobnosti
12. 21. april 2016. Darko Janojlić Računarsko inženjerstvo Operativni sistemi Sistemska podrška za Cloud Computing
13. 22. april 2016. Violeta Lazarević, Ivanović Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Ispitivanje hermetičnosti sklopa
14. 28. april 2016. Zoran Božović Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Multimedijalne periferije kod savremenih računara
15. 6. jun 2016. Đorđe Mašić Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Računarsko upravljanje kućnim osvetljenjem
16. 7. jun 2016. Aca Petronijević Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Računarska podrška sistemima za upravljanje dokumentima
17. 14. jul 2016. Tatjana Stević Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Pametni telefoni kao računarski uređaji
18. 15. jul 2016. Snežana Despotović Informacione tehnologije Pouzdanost i performanse računarskih sistema Uticaj spoljašnjih memorija na performanse računara
19. 19. jul 2016. Marko Lučić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Informacioni LED panel
20. 19. jul 2016. Nikola Baštovanović Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Softverska podrška radu informacionog LED panela
21. 21. jul 2016. Marko Pavlović Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Senzori kod mobilnih uređaja
22. 10. septembar 2016. Bogdan Čvorović Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Grafička podrška personalnim računarima – Komparativna analiza
23. 14. septembar 2016. Milan Milašinović Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Kontrola pristupa na bazi RFID
24. 16. septembar 2016. Dejan Jelikić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Tehnologije savremenih memorijskih komponenata
25. 19. septembar 2016. Miloš Stanković Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Upravljanje jednosmernim motorima pomoću akcelerometra
26. 22. septembar 2016. Nikola Mihailović Informacione tehnologije Internet programiranje Analiza CMS
27. 24. septembar 2016. Saša Milosavljević Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Projektovanje podsistema zaštite u okviru pametne kuće
28. 24. septembar 2016. Lazar Popović Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Upravljanje objektima na bazi vizuelnog kontakta
29. 26. septembar 2016. Sanja Tomović Informacione tehnologije Arhitektura računara Arhitektura MIPS procesora
30. 27. septembar 2016. Stefan Verbić Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računarskih sistema Uticaj memorijskog podsistema na performanse računara
31. 27. septembar 2016. Željko Baltić Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Sistemska podrška Arduino uređajima
32. 27. septembar 2016. Marko Milivojević Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Bežični WEB server
33. 28. septembar 2016. Stefan Peković Informacione tehnologije Internet programiranje Razvojno okruženje PHP Laravel
34. 28. septembar 2016. Radoslav Vučićević Tehnika i informatika Programski jezici II Koncept računarske podrške za informacioni sistem u zdravstvu
35. 28. septembar 2016. Nikola Glišović Računarska tehnika Upravljački računarski sistemi Računarsko upravljanje radom automobila

Školska 2016/2017. godina

1. 10. oktobar 2016. Bogdan Čvorović Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Grafička podrška personalnim računarima – komparativna analiza
2. 12. oktobar 2016. Stefan Vuković Informacione tehnologije Internet programiranje Online testiranje
3. 12. oktobar 2016. Danilo Garović Informacione tehnologije Internet programiranje Internet prodavnica zasnovana na WordPress CMS
4. 13. oktobar 2016. Bojan Bjelić Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računarskih sistema Uticaj operativnog sistema na performanse računara
5. 13. oktobar 2016. Miloš Avramović Informacione tehnologije Arhitektura računara Novi pristupi u računarstvu – Rapsberry Pi
6. 21. oktobar 2016. Stefan Mršević Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računarskih sistema Procena performansi Raspberry Pi Zero sa aspekta primena
7. 21. oktobar 2016. Aleksandra Jovanović Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema WEB bazirani asembler procesora TFcComin
8. 31. oktobar 2016. Dejan Drinčić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Tehnologije za izradu video monitora
9. 29. decembar 2016. Dragan Stefanović Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računara Pregled programa za određivanje performansi računara
10. 30. decembar 2016. Marko Cvetković Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Klasterizacija podatka u geografskom prostoru
11. 26. januar 2017. Tamara Kruščić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Karakteristike mobilnih uređaja – tableti
12. 6. februar 2017. Darko Janićijević Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Problemi potrošnje električne energije kod savremenih procesora
13. 13. mart 2017. Radenko Nikolić Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema PowerPC – Arhitektura računara
14. 13. april 2017. Rilak Ivica Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema GSM/GPRS senzorski čvor
15. 24. april 2017. Pantović Miloš Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Primena solarnih foto – naponskih panela za napajanje bežičnih senzorskih čvorova
16. 8. maj 2017. Simić Kristina Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Koncept ARDUINO razvojnog okruženja
17. 12. maj 2017. Jakovljević Ivan Informacione tehnologije Internet programiranje Kombinovani pristup razvoju WEB aplikacija
18. 26. jun 2017. Tomin Nemanja Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Karakteristike WEB servera
19. 29. jun 2017. Nikolić Dragana Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Karakteristike savremenih PC računara
20. 25. septembar 2017. Sinđelić Aleksandra Informacione tehnologije Arhitektura računara Senzori kao ulazni uređaji računara
21. 26. septembar 2017. Vasković Srđan Informacione tehnologije Arhitektura računara Uticaj arhitekture računara na programske jezike
22. 27. septembar 2017. Poluga Tamara Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Ulazno – izlazni uređaji kod Raspberry Pi računarskih modula
23. 28. septembar 2017. Stevanić Ivana Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Karakteristike savremenih mobilnih telefona
24. 28. septembar 2017. Rajković Marko Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Generisanje CRC zaštitnog koda pri ZigBee komunikaciji
25. 29. septembar 2017. Pavlović Aleksandar Informacione tehnologije Internet programiranje Obrazovni aspekti front – end tehnologija
26. 29. septembar 2017. Gloginjić Ivan Informacione tehnologije Internet programiranje WEB aplikacija – Informacioni sistem hladnjače
27. 29. septembar 2017. Živković Dušan Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Razvoj WEB mikroservisa
28. 29. septembar 2017. Durmić Igor Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Razvoj WEB aplikacije korišćenjem Spring i Spring Boot okruženja

Školska 2017/2018. godina

1. 11. oktobar 2017. Tadić Aleksandar Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Mobilni uređaj za praćenje kvaliteta vazduha
2. 11. oktobar 2017. Popović Ivan Računarsko inžemjerstvo Arhitektura računara Aspekti simulacije računarskih arhitektura
3. 12. oktobar 2017. Mitrović Dragana Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Primer projektovanja IoT uređaja
4. 12. oktobar 2017. Plazinić Nemanja Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Evolucija procesnih mogućnosti Raspbery Pi računarskih modula
5. 13. oktobar 2017. Mićović Dejan Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Pristup razvoju softvera za mikrokontrolerske uređaje
6. 13. oktobar 2017. Nikolić Lazar Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Korišćenje REST tehnologije u razvoju WEB servisa
7. 20. oktobar 2017. Ilić Marko Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Korišćenje RTC modula za prekidanje rada Arduino modula i projektovanje uređaja
8. 24. oktobar 2017. Rakonjac Miloš Mehatronika Projektovanje digitalnih sistema Digitalno merenje rastojanja
9. 28. decembar 2017. Rađenović Nebojša Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Arduino bazirani WEB server
10. 20. mart 2018. Kovačević Nikola Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Integrisana razvojna okruženja za projektovanje softvera
11. 2. april 2018. Obrenović Magdalena Informacione tehnologije Internet programiranje Front – end WEB tehnologije za razvoj prilagodljivih WEB sajtova
12. 24. april 2018. Antonijević Nenad Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Poređenje AMD i Intel procesora
13. 25. april 2018. Paunović Novak Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Razvoj IoT uređaja na bazi Raspberry Pi računarskih modula
14. 6. jun 2018. Sparić Marko Računarsko inžewerstvo Organizacija računarskih sistema Primena 4G mobilnih mreža za povezivanje računara
15. 19. jun 2018. Paunović Aleksandar Mehatronika Projektovanje digitalnih sistema Računarske komponente za integraciju mehatroničkih sistema
16. 25. jun 2018. Joksimović Milan Računarsko inženjerstvo Računarske telekomunikacije i mreže Detekcija GSM signala
17. 26. jun 2018. Tarabić Milan Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Termovizijska kamera kao periferni uređaj računara
18. 28. jun 2018. Markićević Danka Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računara Primeri korišćenja Arduino razvojnog okruženja
19. 16. jul 2018. Azanjac Milica Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Pregled računarskih platformi sa otvorenim hardverom
20. 16. jul 2018. Čampar Miloš Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Razvoj sistema identifikacije seizmičkih aktivnosti za iOS uređaje
21. 17. jul 2018. Laban Ivan Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Nove Intel arhitekture
22. 27. avgust 2018. Milanović Nikola Informacione tehnologije Internet programiranje Klijent/Server arhitektura – Serverska strana
23. 27. avgust 2018. Drmić Saša Informacione tehnologije Internet programiranje Klijent/Server arhitektura – Klijentska strana
24. 13. septembar 2018. Sekulić Darko Računarsko inženjerstvo Internet programiranje SPRING WEB tehnologija
25. 14. septembar 2018. Radonjić Jelena Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema iPhone familija pametnih telefona
26. 18. septembar 2018. Vučićević Đorđe Računarsko inženjerstvo Arhitektura računara RISV-V adaptibilna arhitektura
27. 20. septembar 2018. Vučetić Marko Informacione tehnologije Internet programiranje Node js platforma
28. 21. septembar 2018. Luković Dejan Informacione tehnologije Internet programiranje Izrada statičkih WEB sajtova
29. 24. septembar 2018. Andrić Miloš Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Modularni pristup razvoju WEB aplikacija
30. 24. septembar 2018. Nikolić Dejan Mehatronika Upravljački računarski sistemi Laserska CNC mašina
31. 25. septembar 2018. Ješić Ivanka Informacione tehnologije Organizacija računarskih sistema Pregled savremenih mikrokontrolera
32. 25. septembar 2018. Jagodić Nemanja Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Detekcija srčanog ritma korišćenjem Arduino platforme
33. 27. septembar 2018. Čolović Miloš Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Spoljašnje memorije kod savremenih računara
34. 27. septembar 2018. Kalčić Milan Računarsko inženjerstvo Operativni sistemi I Primena Raspberry Pi 2 računarskog modula
35. 28. septembar 2018. Uzunović Srđan Mehatronika Upravljački računarski sistemi Projektovanje upravljačkih komponenti za podsisteme mobilnih robota
36. 28. septembar 2018. Polić Vukašin Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Računarska osnova PLC kontrolera
37. 28. septembar 2018. Stevanović Nikola Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Koncept unutrašnje magistrale kod ARM procesora

Školska 2018/2019. godina

1. 11. oktobar 2018. Antonijević Ognjen Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Arduino bazirani sistem za praćenje kvaliteta vazduha Uroš Pešović
2. 22. novembar 2018. Vasiljević Srđan Računarsko inženjerstvo Arhitektura računara Qualcom procesori u mobilnim uređajima Uroš Pešović
3. 6. decembar 2018. Babić Momir Mehatronika Upravljački računarski sistemi Daljinsko upravljanje mobilnim robotom Uroš Pešović
4. 28. decembar 2018. Đokić Andrej Računarska tehnika Upravljački računarski sistemi Primena IoT u upravljanju procesima Uroš Pešović
5. 8. februar 2018. Nikola Milojević Mehatronika Upravljački računarski sistemi Računarska podrška numeričkom upravljanju vertikalnim ploterom Uroš Pešović
6. 10. jul 2019. Đekić Goran Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Prostorna identifikacija objekata Uroš Pešović
7. 17. jul 2019. Milivoje Ralević Računarsko inženjerstvo Objektno orijentisano programiranje Modelovanje i animiranje filmskog superheroja HULK-a Vlade Urošević
8. 18. jul 2019. Metanijevski Nikola Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Upravljanje INFO panelom Uroš Pešović
9. 5. septembar 2019. Đokić Stefan Računarsko inženjerstvo Paralelni računarski sistemi Primena WEB servisa za udaqeno izvršavanje zadataka na klasteru Uroš Pešović
10. 6. septembar 2019. Saša Velimirović Računarsko inženjerstvo Elektrotehnički materijali Optičke mreže Jelena Purenović
11. 16. septembar 2019. Boris Mihajlović Računarsko inženjerstvo Paralelni računarski sistemi Primena algoritama mašinskog učenja u programskom jeziku Python u kategorizaciji zemljotresa Uroš Pešović
12. 16. septembar 2019. Andreja Milenković Računarsko inženjerstvo Elektrotehnički materijali Magnetni materijali i njihova primena Jelena Purenović
13. 20. septembar 2019. Duško Kovačević Računarsko inženjerstvo Projektovanje VLSI sistema Implementacija Hack računara na FPGA platformi Uroš Pešović
14. 20. septembar 2019. Nemanja Lazović Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Razvoj dinamičkih Web aplikacija upotrebom SPRING BOOT FRAMEWORK-a Vanja Luković
15. 23. septembar 2019. Marko Tomić Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi ESP8266 bazirani WEB server Uroš Pešović
16. 26. septembar 2019. Nikola Sekulić Računarsko inženjerstvo Projektovanje VLSI sistema Funkcionalna verifikacija ALU jedinice Uroš Pešović
17. 27. septembar 2019. Dragana Bojić Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Razvoj dinamičke WEB aplikacije upotrebom PHP Laravel Framework-a Vanja Luković

Školska 2019/2020. godina

1. 7. oktobar 2019. Đorđe Kelović Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Automatizacija pametne kuće Uroš Pešović
2. 7. oktobar 2019. Vladislav Bukvić Računarsko inženjerstvo Računarske telekomunikacije i mreže Načini prelaska sa IPv4 na IPv6 protokol Uroš Pešović
3. 8. oktobar 2019. Bojan Petrović Tehnika i informatika Arhitektura i organizacija računara Računarska podrška za upravljanje dokumentima Uroš Pešović
4. 8. oktobar 2019. Miloš Petrović Računarska tehnika Upravljački računarski sistemi Računarski sistemi za asistenciju vozačima motornih vozila Uroš Pešović
5. 10. oktobar 2019. Stefan Milutinović Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Detekcija i praćenje objekata pomoću OPENCV biblioteke Uroš Pešović
6. 10. oktobar 2019. Radomir Minderović Računarsko inženjerstvo Digitalna elektrnika Upravljanje brzinom BLDC motora pomoću fazno zatvorene petlje realizovano na PAL kolu Predrag Petrović
7. 21. januar 2020. Marko Vukadinović Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Upitni jezik za obradu podataka – GraphQL Vanja Luković
8. 10. jun 2020. Nataša Nikolić Računarsko inženjerstvo Projektovanje digitalnih sistema Analiza alata za dizajniranje i simulaciju prekidačkih mreža Vanja Luković
9. 17. jun 2020. Andrijana Milivojević Računarsko inženjerstvo Elektrotehnički materijali Primena optičkih kablova u optičkim mrežama Jelena Purenović
10. 14. septembar 2020. Lazar Seničić Računarsko inženjerstvo Elektrotehnički materijali Provodnički elementi u računarskim mrežama Jelena Purenović
11. 21. septembar 2020. Mirko Nikodijević Računarsko inženjerstvo Savremene softverske arhitekture Softverska arhitektura agencije za prevoz putnika Vladimir Mladenović
12. 29. septembar 2020. Mihailo Knežević Računarsko inženjerstvo Organizacija računarskih sistema Implementacija procesora protočne obrade na FPGA razvojnom sistemu Uroš Pešović
13. 30. septembar 2020. Alekandar Aćimović Mehatronika Upravljački računarski sistemi Multifinkcijski bežični kapacitivni senzor Uroš Pešović

Školska 2020/2021. godina

1. 7. oktobar 2020. Marko Marković Mehatronika Upravljački računarski sistemi Upravljanje mobilnim robotom korišćenjem robotskog operativnog sistema Uroš Pešović
2. 7. oktobar 2020. Velibor Trifunović Mehatronika Upravljački računarski sistemi Upravljački računarski sistemi mikrokontrolerski sistem za upravljanje mobilnim robotom Uroš Pešović
3. 8. oktobar 2020. Dmitrović Aljoša Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računara Performanse i pouzdanost Blockchain tehnologije Uroš Pešović
4. 8. oktobar 2020. Đorđe Grabović Informacione tehnologije Performanse i pouzdanost računara Uloga i značaj benchmark programa Uroš Pešović
5. 9. oktobar 2020. Aleksa Lisančić Inženjerski menadžment Organizacija računarskih sistema Pristup projektovanju računarskog softvera na primeru igre Blackjack Uroš Pešović
6. 9. oktobar 2020. Dušan Aksić Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Algoritam za detekciju audio zapisa Uroš Pešović
7. 9. oktobar 2020. Stefan Glišović Računarsko inženjerstvo Paralelni računarski sistemi Paralelno procesiranje na grafičkom procesoru Uroš Pešović
8. 9. oktobar 2020. Srđan Borisavljević Računarsko inženjerstvo Internet programiranje Razvoj veb aplikacija upotrebom Struts frejmvorka Vanja Luković
9. 14. oktobar 2020. Lazar Bojković Računarsko inženjerstvo Paralelni računarski sistemi Paralelni algoritmi sortiranja Uroš Pešović
10. 15. oktobar 2020. Petar Radović Računarsko inženjerstvo Projektovanje VLSI sistema UVM metodologija Uroš Pešović
11. 23. februar 2021. Stefan Stanojlović Računarsko inženjerstvo Elektrotehnički materijali Upotreba silicijuma u računarskoj industriji i elektronici Jelena Purenović
12. 6. april 2021. Luka Piščević Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Operativni sistemi za rad u realnom vremenu Uroš Pešović
13. 23. april 2021. Vidoje Jokić Računarsko inženjerstvo Mikrokontrolerski sistemi Projektovanje aktivnog hlađenja grafičkog akceleratora Nvidia Tesla k40 Uroš Pešović
14. 29. april 2021. Ivan Bojić Računarsko inženjerstvo Mikrokontrolerski sistemi Upravljački sistem za daljinsku kontrolu brzine ventilatora Uroš Pešović
15. 3. jun 2021. Borivoje Vasojević Računarsko inženjerstvo Mikrokontrolerski sistemi Mikrokontrolerski sistem i mobilna aplikacija za praćenje aktivnosti srca Uroš Pešović
16. 15. jul 2021. Marko Srdanović Računarsko inženjerstvo Internet programiranje IOS mobilna aplikacija za manipulaciju tekstualnim dokumentima Željko Jovanović
17. 24. septembar 2021. Aleksandar Paunović Meharonika Upravljački računarski sistemi Realizacija bežične senzorske mreže zasnovane na LORA protokolu Uroš Pešović
18. 29. septembar 2021. Milica Simović Računarsko inženjerstvo Projektovanje VLSI sistema Procesor pametnih telefona – System on chip Uroš Pešović

Školska 2021/2022. godina

1. 7. oktobar 2021. Marija Vujović Računarsko inženjerstvo Računarske telekomunikacije i mreže Identifikacija bežičnih računarskih mreža korišćenjem softverski definisanog radija Uroš Pešović
2. 7. oktobar 2021. Đorđe Karović Računarsko inženjerstvo Projektovanje VLSI sistema Implementacija Picoblaze procesora na FPGA platformi Uroš Pešović
3. 7. oktobar 2021. Radovan Veličković Računarsko inženjerstvo Projektovanje VLSI sistema Aritmetička kola i njihova realizacija na FPGA platformi Uroš Pešović
4. 7. oktobar 2021. Marko Paunović Računarsko inženjerstvo Digitalna elektrnika Daljinsko startovanje i monitoring automobila putem mobilnog telefona Predrag Petrović
5. 7. oktobar 2021. Dušan Ristić Meharonika Upravljački računarski sistemi Upravljački računarski sistem za kontrolu mikroklimatskih uslova u plastenicima Uroš Pešović
6. 7. oktobar 2021. Ivana Marković Meharonika Upravljački računarski sistemi Inercijalni navigacioni sistem zasnovan na MPU6050 senzoru Uroš Pešović
7. 8. oktobar 2021. Nenad Miletić Računarsko inženjerstvo Upravljački računarski sistemi Razvoj softvera za bezbednosno kritične sisteme Uroš Pešović
odbranjeni radovi
Električna šema iz jednog od diplomskih radova

Comments are closed.