Home » Istraživanja » Projekti » Interni projekti

Interni projekti

U Laboratoriji za računarsku tehniku u toku je realizacija određenog broja internih projekata. Interni projekti imaju cilj da se sagledaju mogućnosti intenzivnijeg istraživanja u oblastima kojima ti projekti pripadaju. Oblasti u okviru kojih se vrše pomenuta istraživanja su:

 • Arhitektura i organizacija računara
  • Specifikacija elemenata arhitekture računara
  • Razvoj simulatora elemenata arhitekture i organizacije računara
  • Razvoj specijalizovanih računarskih uređaja na bazi FPGA kola uz primenu IP Core rešenja
 • Projektovanje digitalnih sistema
  • Projektovanje digitalnih uređaja na bazi mikroprocesora i mikrokontrolera
  • Projektovanje digitalnih kola u VLSI tehnici
 • Embedded sistemi
  • Razvoj specijalizovanih uređaja na bazi mikrokontrolera
  • Razvoj firmware za mikrokontrolesrski bazirane uređaje
 • Inteligentni senzori i njihove mreže
  • Razvoj senzorskih čvorova
  • Razvoj bežičnih senzorskih mreža
 • Sistemska podrška radu embedded sistema
  • Portiranje OS na embedded sisteme
 • WEB i mobilne aplikacije
  • Razvoj WEB aplikacija
  • Razvoj aplikacija za mobile uređaje
 • Primena inteligentnih senzora u poljoprivredi i zaštiti životne sredine

interni projekti

Interni projekti treba da omoguće i angažovanje većeg broja istraživača, pre svega iz redova studenata doktorskih i master studija. Takođe, oni treba da budu jedan od elemenata na kojima će se uspostavljati saradnja sa naučno istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu. Upravo kroz interene projekte uspostavljena je saradnja sa Fakultetom za elektrotehniku, računarstvo i informatiku (FERI) iz Maribora i institutom IHP iz Frankfurta na Odri.