Home » IT u poljoprivredi

IT u poljoprivredi

U okviru ove stranice biće predstavljani rezultati istraživanja u okviru projekta „PRIMENE INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI

Razvoj inteligentnih senzora, njihovih mreža uz mogućnost povezivanja na Internet i mrežu mobilne telefonije stvorio je široke mogućnosti za primenu elektronike, računarske tehnike i telekomunikacija u oblasti poljoprivrede. Praktično ne postoji oblast poljoprivrede u kojoj nije došlo do prodora i primene najnovijih tehnika i tehnologija. Kao i u drugim oblastima života i ovde je cilj podizanje kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, kroz podizanje efekata zaštite biljaka i životinja, obezbeđenje kvalitetne ishrane i ostalih agro – tehničkih mera.

Primena inteligentnih senzora, čak i na udaljenim lokacijama omogućava prikupljanje bitnih podataka za praćenje uslova u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, ali i samog toka proizvodnje. Ovako prikupljeni podaci mogu se, zahvaljujući povezanosti izvora informacija na Internet, pamtiti na serverima radi dalje obrade.

Rezultat slika za Intelligent sensor in Agriculture

Obrađeni podaci mogu dalje da se koriste za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u okviru poljoprivredne proizvodnje. Ovako postavljeni ciljevi pružaju široke mogućnosti za istraživanje na planu:

  • Razvoja senzorskih čvorova, uključujući same senzore, računarski hardver, odgovarajuću softversku podršku i komunikacioni podsistem;
  • Razvoja komunikacione infrastrukture na bazi mreže inteligentnih senzora;
  • Razvoja serverskih aplikacija za pamćenje i obradu prikupljenih podataka;
  • Distribucije informacija prema poljoprivrednim proizvođačima korišćenjem servisa Interneta i mobilne telefonije.

U Laboratoriji za računarsku tehniku već sedam godina se realizuju istraživanja u ovoj oblasti. Deo istraživanja je realizovan u okviru Projekta TR32043 koji u okviru programa tehnološkog razvoja finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Deo rezultata istraživanja u ovoj oblasti može se videti u okviru sledećih stranica:

  1. Objavljeni radovi u domaćim i stranim časopisima i predstavljeni na konferencijama u zemlji i inostranstvu
  2. Realizovana tehnička rešenja
  3. Održane manifestacije