Home » Nastava » Doktorske studije

Doktorske studije

Jedno od merila upešnosti visokoškolske ustanove na akdemskom nivou studija su i organizovane doktorske studije. Preko njih data visokoškolska ustanova obezbeđuje:

  • Uslove za naučno istraživački rad, koji je najvažniji uslov za uspešnost doktorskih studija. Istovremeno naučno istraživački rad obezbeđuje uslove i prostor za saradnju sa drugim naučno istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu. Takođe, ne treba zanemariti da se kroz istraživanje stvaraju i uslovi za saradnju sa privredom. Što je veoma značajno za praktičnu proveru kvaliteta ostvarenih rezultata u okviru istraživanja.
  • Obezbeđuje istraživački podmladak. Nakon okončanja doktorskih studija istraživači koji su učestvovali u istraživanju mogu da postanu uspešni nastavnici.
  • Naučni i stručni uticaj na okruženje s obzirom da će svršeni studenti doktorskih studija svoje mesto naći u drugim istraživačkim i obrazovnim institucijama i privredi.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku postoje akreditovane doktorske studije iz oblasti Elektrotehničkog i Računarskog inženjerstva. U okviru ovih studija  postoje 3 (tri) modula:

  1. Elektroenergetika
  2. Računarska tehnika
  3. Savremeni materijali i tehnologije u elektrotehnici

Uvid u nastavni plan doktorskih studija može da se ostvari preko sledećeg linka – Elektrotehničko i Računarsko Inženjerstvo.

doktorske studije

Istovremeno doktorske studije zahtevaju postojanje istraživačkih projekata kroz čiju realizaciju će se verifikovati postavljene hipoteze u okviru doktorskih disertacija. Pored toga dati istraživački projekti treba da pruže materijalnu osnovu za realizaciju istraživanja.

Comments are closed.