Home » Istraživanja » Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Široka međunarodna saradnja je jedno od bitnih opredeljenja u radu Laboratorije za računarsku tehniku. Saradnici Laboratorije za računarsku tehniku ostvarili su intenizvnu saradnju sa inostranim naučno – istraživačkim institucijama, od kojih svakako treba naglasiti saradnju sa:međunarodna