Home » Obaveštenja » Promena adrese portala

Promena adrese portala

Zbog promene imena domena Fakulteta tehničkih nauka, WEB portalu Laboratorije za računarsku tehniku sada se može pristupiti i preko adrese – http://csl.ftn.kg.ac.rs.


Leave a comment